Gje Låm – Løypebidrag

Gje låm og sikre gode løyper!

Kva betyr betyr Gje låm?

Gje låm betyr «gi spor». Me har kalt løypeavgifta for «Gje låm» fordi den handlar om nettopp å gje spor til alle som ferdast på ski i Rauland. Me har eit stort løypenett, som me vedlikeheld så godt me kan gjennom heile vinterhalvåret. Dette kan du vera med på!

Bidraget er sett til kr. 1000,-
Du bidreg då med å sikre at me har eit langrennsnett med kvalitet i alle ledd.

Ved å bidra med Gje Låm får du i tillegg til gode langrennsløyper:
– Gratis skibuss i Rauland
– Deltagelse i Gje-låm lotteri med fine premier fra bedrifter i Rauland.
– Du får 50% rabatt på kjøp av enkeltturer i Rauland Skisenter dersom du har på deg langrennsski!

Betaling:

BETAL VIA VIPPS:
Send kr. 1000,-
til: 540032 eller søk Rauland Turist.

Me sender ut frivillig faktura til ei rekkje gjester, og dei som er omfatta av å betale årleg løypeavgift.

Mer info: Følg Rauland Løypeinfo på Facebook eller se Tracklog