Renovest


Renovest er renovasjonsselskapet for alle i Vest-Telemark

» Sjå våre opningstider for avfallsmottaka her

Hytterenovasjon på Rauland

Avfall frå hytta sorterast på same måte om vanleg hushaldningsavfall og bringast til eit av våre hyttereturpunkt. Som hytteabonnent i Fyresdal, Kviteseid, Seljord, Tokke eller Vinje står du fritt til å nytte det returpunktet som passar deg best.

Om lag halvparten av hyttereturpunkta er nå oppgradert med moglegheit for full kjeldesortering.

Oversikt over kor dei ulike returpunkta er plassera, og kva avfallsfraksjonar du kan levere på kvart returpunkt finn du her.

KONTAKT OSS

Renovest IKS
Ordalsvegen 63
3850 Kviteseid

Telefon: 350 68 000
E-post: [email protected]

Image

Aktuelt