Renovest – hytterenovasjon på Rauland

Publisert: 02.01.2024 12:01

Avfall frå hytta sorterast på same måte om vanleg hushaldningsavfall og bringast til eit av våre hyttereturpunkt. Som hytteabonnent i Fyresdal, Kviteseid, Seljord, Tokke eller Vinje står du fritt til å nytte det returpunktet som passar deg best.

Oversikt over kor dei ulike returpunkta er plassera, og kva avfallsfraksjonar du kan levere på kvart returpunkt finn du her.

På Rukkemo finst eit heilt nytt returpunkt med full kjeldesortering. Punktet ligg om lag 3 km frå Austbøkrysset og om lag 600 meter før avkøyringa til Rauland skisenter.

Renovest tilbyr nå eigen behaldar for oppbevaring av farleg avfall og småelektronikk for både hushaldsabonnentar og fritidsbonnentar!

Treng du tips til sorteringsløysingar finn du gode tips her.

Har du spørsmål kan Renovest kontaktast på telefon 350 68 000 eller [email protected]