Veiavgifter

Kråmvikvegen
Kråmvikvegen er ein kommunal grusveg frå Raulandsgrend og opp til Kråmviki ved Møsvatn. Vegen er stengt i vintersesongen, kontakt Vinje kommune for informasjon om opning- og stengingsdato.
Tlf: 35 06 23 00
www.vinje.kommune.no
[email protected]

Lokal bomveg Fjellvegen over Kvambekkheia

Ca. 8 km grusveg som er identisk med gamlevegen over Kvambekkheia. Vegen startar ved Lognvik i Rauland og endar ved Lonestaul i øvre Åmotsdal.
Priser:
Bil kr. 30
Sesongpris kr. 500
Motorsyklar gratis
Dersom ein ikkje betalar, vert det ei bot på kr. 300.
Tlf: 35 07 37 86
Mob: 99 24 41 37
[email protected]

Lokal bomveg Songavegen
Ca. 10 km lang bomveg til Songadammen/Trolldalsdammen frå fv 362 i
Gravdalen, mellom Arabygdi og Haukeli.
Vinterstengt.
Hent ein konvolutt frå boksen på veggen, putt pengane i konvolutten og legg den i boksen. Legg kvitteringa godt synleg i bilvinduet. Årskort kan kjøpast ved post i butikk på Spar Edland Kjøtt og Kolonial i Haukeli. Straffegebyr for manglande betaling kr 300.
Tlf: 957 33 335

Bompenger
Bil 30 Tur/retur pris personbil/varebil
Buss 70 Tur/retur pris lastebil/buss
Per år 200 Personbil/varebil
Per år 700 Lastebil/buss

Lokal bomveg Vådalen
Ca. 2 km bomveg frå rv 362 i Vå og opp i Vådalen.
Hent konvolutt frå boks på informasjonstavle, legg pengane i konvolutten og legg den i boksen. Kvitteringa må ligge synleg i bilvinduet. Straffegebyr kr 200.

Bompenger
Bil 20 Vinterstengt
Sesongpris 300 Vinterstengt

Parkeringsavgift Kråmviki brygge
Det er parkeringsavgift ved parkeringsplassen i enden av Kråmvikvegen, ved Møsvatn.
Kråmvikvegen er vinterstengt, kontakt Vinje kommune for meir informasjon om opning/stengingsdato.
Pris kr. 50,- pr. dag.
Tlf: 35 07 42 37
Mob: 915 65 541