Konsekvensene av hytteutbyggingen

HYTTEOMRÅDENE
Se oversikt her

En så stor utbygging som vi har sett i Rauland medfører selvsagt store konsekvenser. Det er å håpe at konsekvensene i sum er positive.

Den økende bruken av naturen blir stort sett kanalisert gjennom oppmerkede stier og løyper. Renovasjon er vel ivaretatt, og alle nye og mange eldre hytter er knyttet til det kommunale vann- og avløpsanlegg.

Vinje kommune er større enn Vestfold fylke i areal. Det er derfor god plass til alle.

Fordeler for mange
Det er utvilsomt at den store utbyggingen har medført fordeler for mange. Utbyggere og grunneiere har kunnet utnytte sine områder. Handelsnæringen har et grunnlag for drift som langt overstiger det som ville ha vært mulig bare med de faste innbyggere.

Vinje kommune har fått betydelige skatteinntekter og andre inntekter direkte og indirekte gjennom arbeidstakere etc.

Vinje kommune har i praksis ubetydelig arbeidsløshet, og en øket etterspørsel etter aktiviteter og tilbud gir også fastboende mange fordeler knyttet til skiløyper, handel og annet.

Formidabel prisstigning
Eksisterende hytteiere har hatt en formidabel prisstigning på sine eiendommer, og nye hytteeiere kommer til et Rauland med alle fasiliteter.

Lite uenighet
Det er lite uenighet i kommunen i dag om at Reiselivsnæring og næring knyttet til utbygging og drift av fritidsboliger langt på vei er det viktigste element i kommunens totale økonomi.

Rauland Høstfest trekker både fastboende og hyttefolk til sentrumsområdene og markedene i Rauland sentrum, og er et godt eksempel på at hytteutviklingen og reiselivsnæringa går hånd i hånd.