fredag 29. mars, kl 09:30

Årsmøte – Rauland Hyttevelforening

Rauland Hyttevelforening inviterer alle medlemmer til årsmøte på Vierli kafeteria langfredag.

Fredag 29. mars 2024 kl. 09.30

Dagsorden årsmøte

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til å signere protokoll
3. Årsberetning og regnskap for 2022
4. Innkomne forslag
5. Fastsetting av kontingent
6. Fastsetting av styrehonorarer
7. Budsjett 2024
8. Valg

Innkomne forslag må være styret i hende senest fredag 15. mars 2024. Sendes på epost til styret: [email protected].

Medlemsmøte

Etter årsmøtet avholdes det et kort medlemsmøte. Her vil styret bl.a. legge fram forslag til saker og aktiviteter styret vil jobbe med kommende år. Det blir også informasjon fra aktører i Rauland.

Det tradisjonsrike påskeskirennet for barn arrangeres i forlengelsen av årsmøtet, se egen invitasjon.

Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen!

Med hilsen Styret i Rauland Hyttevelforening

Datofredag 29. mars
Tidspunktkl 09:30