Fiske i Mosvatn og Bessevatn

Publisert: 01.07.2020 19:07

Mosvatn og Bessevatn ligg sentralt i Tokke kommune og tilbyr fiske med stang og oter frå land, samt isfiske på vinteren. Fiskekort gjev rett til fiske med sportsutstyr og oter frå land, innafor gjeldande regelverk i Nordre Bessvatn, Heimre Bessvatn og i Mosvatn. Kortet gjev også rett til isfiske/pilking. Dersom du bur i Tokke kommune gjeld vekeskort som årskort. Ver varsom …

Fiske på Hallbjønnsekken

Publisert: 01.07.2020 19:07

Tokke kommune i samarbeid med dei andre grunneigarane til Førsvatn, Kjønnesvikvatnet og vesle Honsveigtjønn på Skafsåheia, har inngått avtale om fiskekortordning for desse 3 vatna. For Kjønnesvikvatn skal ordninga evaluerast etter 2 år. I tillegg gjeld fiskekortet for Hallbjønnsekktjønna. Fiskekort Du kan kjøpe fiskekort på www.inatur.no  Du kan også kjøpe fiskekort med sms og trekk i mobilregning: DAGSKORT Send FISKEKORT ACK10 …