Historien

HYTTEOMRÅDENE
Se oversikt her

Rauland har gjennom en årrekke vært blant de mest populære hytteområder i Norge.

Helt fra tidlig på 1970-tallet har det årlig blitt bygget i større eller mindre ustrekning i denne lille fjellbygda midt i Norge.

Bevisst politikk
Gjennom en helt bevisst politikk fra politikere og innbyggere skjøt utbyggingen virkelig fart fra tidlig på 2000-tallet.

Kommunedelplanen for området Rukkemo - Torvetjønn ble etter flere års arbeid godkjent 27. september 2001. Denne planen tok høyde for store utbygginger i de nærmeste år, og la premissene for hvor utviklingen skulle skje.

Et viktig prinsipp var ønsket om fortetting i et allerede ganske tungt utbygget område, samtidig som det var ønskelig med korridorer ut i uberørt natur.

Store investeringer
Samtidig med kommundelplanen kom gjennomføringen av den kommunale utbygging av vann og avløp. Gjennom store investeringer la Vinje kommune til rette for offentlig vann og avløp for store deler av hytteområdene mellom Austbø og Torvetjønn.

Senere har andre områder kommet til.

Rask utvikling
Både eksisterende hytteeiere og innbyggere i området følte til tider at utviklingen gikk vel raskt. I tiden som fulgte falt det enkelte ganger uttalelser som at "vann og avløp skal vi aldri ha på hytta" .

Historien har imidlertid vist at svært mange av nye og eldre hytter nå er knyttet til det offentlige nettet, med blant annet store miljømessige gevinster som resultat.

Holtardalen i Rauland er et populært område som stadig utvides med nye hyttefelt.