Nyt strandlivet på Fagersand

Publisert: 07.05.2022 18:05

I samarbeid med grunneigarar, Rauland Hyttevelforening og næringslivet i Rauland har Rauland Turist starta på eit nytt og omfattande prosjekt.

Me har tilrettelagt for at alle kan bruke den fantastiske stranda Fagersand ved Lognvikvatnet.

Området er på over 50 dekar, så her er det plass til alle.

Køyr ned ved Camp Vierli Hotell i Austbø og fylg skilta. Då kjem du til ein ny og opparbeida parkeringsplass. Her parkerer du og går vidare nokre hundre meter til du kjem til den flotte sandstranda.

Parkeringa kostar kr. 50,- pr. dag. Denne avgifta går til vedlikehald av området. All bruk av området er gratis. Me ønskjer ikkje at det overnattast i telt etc. i området.

Alt avfall, grillar og hundeposar må de ta med dykk heim! Me oppfordrar alle til å gjera sitt til at området blir tatt vare på og behandla fint. Dette skal vera vårt hyggelege og rolege rekreasjonsområde for både born og vaksne.

I tillegg til å oppgradere vegen og laga parkeringsplass, har me starta med å bygge nokre praktiske klopper / trebruer over dei våte myrane. Dette arbeidet skal halde fram neste sommar.

Her skal alle gå tørrskodd fram til de stikk tærne ned i badevatnet. Me har rydda kratt og skog. Området er nå ljost og fint. Også dette arbeidet skal halde fram neste sommar.

Alt arbeid er gjort på dugnad! Hyttefolk og fastbuande har rydda og gjort det fint på Fagersand. Me håpar at mange har lyst til å hjelpe til på hyggelege dugnader også neste år. Me har planar om både båtar og badebrygger i nær framtid!

Velkomen til Fagersand.