Rauland Skisenter miljøfyrtårn-sertifisert

Publisert: 05.01.2022 06:01

Rauland Skisenter ble høsten 2021 den første medlemsbedriften i Rauland Turist, og den tredje virksomheten i Vinje kommune, som ble miljøtårnsertifisert.

En Miljøfyrtårn-sertifisert virksomhet er forplikta til å jobbe målretta med å forbedre miljøprestasjonene sine innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Miljøfyrtårn har kriterier som er tilpasset ulike bransjer og sertifikatet blir tildelt etter en uavhengig vurdering. For å sikre kontinuerlig forbedring må alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år.

Rauland Skisenter vil ta et større ansvar når det gjelder grønn utvikling, og det er gjort et stort stykke arbeid med å sertifisere Rauland Skisenter i denne ordningen. Sertifiseringen omfavner alle sider av virksomheten, og i tillegg til de tradisjonelle områdene som utslipp og avfallshåndtering inkluderer arbeidet også HMS, innkjøpsrutiner, energi og forbruk av drivstoff og transportrutiner.

Kildesortering på lokasjonene våre, utvidet ladetilgang for el-biler, skibussen og oppfordring til å leie skiutstyr framfor å kjøpe nytt er blant tiltakene Rauland Skisenter bidrar med, i tillegg til at det selvsagt arbeides med nye, spennende prosjekter!