torsdag 29. september, kl 15:00

Brikkevev, bunadsband frå Telemark: Kurset er fullt – ved påmelding blir du satt på venteliste

Start dato: 29.09.2022
Slutt dato: 02.10.2022
Kursnr.: 2288
Lærar: Ingunn Hovde
Påmeldingsfrist: 18. august

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

 

På kurset vil du lære å lage brikkeband som blir bruka til folkedraktene I Aust-Telemark. Om du er nybyrjar startar du med eit barneband, dersom du har meir erfaring med brikkevev lagar du eit hårband i full lengde.


Mål :
Å lære brikkevevteknikken, å få innføring i brikkevevingstradisjon i Telemark.


Spesielle krav:
Det er ein fordel å ha kjennskap til brikkevevingsteknikken, men ikkje naudsynt.


Studiemateriell:

Ta med:

Skrivesaker og rutepapir/ruteblokk , fargeblyantar.

4 – hols brikker, du treng ca 30 brikker per. band

Bandvevfeste, bandvevbelte og vevkniv.


Du kan få kjøpt brikker, bandvevfeste, bandvevbelte på Raulandsakademiet.

Brikker kr 10 per stk. Bandvevfeste kr 150.- Bandvevbelte kr 250.- Maskenål kr 10.-


Torkjell har til sals:

6-tråds ullgarn, garn som egnar svært godt til brikkeveving.

Bomullsgarn til innslag.

Vevkniv kr 100,-

Materialkostnad ca 300 – 400 kr.

Vi gjer merksam på:

Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.

Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform: Kvar dag vekslar mellom felles gjennomgang, individuelt arbeid, individuell rettleiing og felles diskusjonar.

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Datotorsdag 29. september
Tidspunktkl 15:00 - 12:00