Telemarkstunet

Telemarkstunet er ei samling av kopiar av gamle hus frå Rauland, som blei sett opp som eit tun på 1990-talet.

Husene på tunet

Årestoga
Omlag ein gong i månaden er det konsert og kro i Årestoga i regi av Folkemusikkscena på Rauland.

Låven
Låven er kopi av ei tradisjonell løe frå Vest-Telemark. Her finn du eit handverksutsal med ekte produktar frå omlag 120 ulike kunsthandverkarar. Det blir lagt vekt på norske produkt.

Låven er open kvar dag heile sommaren, i feriane og nokre helger før jul. Det er óg høve til å bestille opning av handverkutsalget og omvisning på Telemarkstuent for grupper.

Gardsjordstoga

Gardsjordstoga er ein kopi av eit hus frå Rauland. Vi har utvidet med eit stort modern kjøken og gjort i stand til eit flott selskapslokale. Her er det to rom med sitteplass til ca. 40 i kvart – ein kan også bruke eit rom til servering og eit til dans!

I tillegg har vi fleire rekonstruerte hus i bruk på tunet:

  • Veslebur
  • Loftet
  • Eldhuset
  • Stallen
  • Badstoga