Telemarkstunet

Telemarkstunet er ei samling av kopiar av gamle hus frå Rauland, som blei sett opp som eit tun på 1990-talet.

Telemarkstunet er kjent for sine sommeraktiviteter. Her er det handverksutstilling på Låven, treskjærar verkstad og  vedfyrt steinovnsbakeri i Eldhuset med salg av ferske bakevarer kvar dag gjennom heile sommaren.

Om sommaren er det geiter på tunet, og du kan også gå Beverstien – ein natursti med informasjon om natur og kultur.

Telemarkstunet er også ope dei siste helgene før jul. Då er det handverksutsal på Låven, kafè i Gardsjordstoga og bakeri i Eldhuset.
I tillegg er handverksutsalet på Låven ope i vinterferien og i påska.

Det er gratis entré på Telemarkstunet.

Omtrent ein gong i månaden er det konsert i Årestoga i regi av Folkemusikkscena på Rauland. Etter konsertane er det kro med dans i Gardsjordstoga.

Ein kan også leige lokale på Telemarkstunet om ein vil arrangere eit kurs eller ein fest der ein legg inn ein del aktivitetar, t.d. baking i Eldhuset, røyking av kjøt og fisk i Badstoga eller selskap i Gardsjordstoga. Ta kontakt med kontoret på Raulandsakademiet, tlf 35 07 32 92.

Husene på tunet

Årestoga
Omlag ein gong i månaden er det konsert og kro i Årestoga i regi av Folkemusikkscena på Rauland.

Låven
Låven er kopi av ei tradisjonell løe frå Vest-Telemark. Her finn du eit handverksutsal med ekte produktar frå omlag 120 ulike kunsthandverkarar. Det blir lagt vekt på norske produkt.

Låven er open kvar dag heile sommaren, i feriane og nokre helger før jul. Det er óg høve til å bestille opning av handverksutsalet og omvisning på Telemarkstunet for grupper.

Gardsjordstoga

Gardsjordstoga er ein kopi av eit hus frå Rauland. Vi har utvida med eit stort moderne kjøken og gjort i stand til eit flott selskapslokale. Her er det to rom med sitteplass til ca. 40 i kvart – ein kan også bruke eit rom til servering og eit til dans!

I tillegg har vi fleire rekonstruerte hus i bruk på tunet:

  • Veslebur
  • Loftet
  • Eldhuset
  • Stallen
  • Badstoga