Styret og kontaktpersoner

Styret i Rauland hyttevelforening består av 6 faste medlemmer og tre varamedlemmer.

Årsmøte en gang i året

Dokumenter:

Protokoll Årsmøtet 2022

Medlemmene og varamedlemmer velges på foreningens årsmøte som er foreningens høyeste organ. Årsmøtet avholdes en gang i året, i Rauland på langfredag, da innrykket av medlemmer naturlig nok er størst.

I foreningens vedtekter finner du flere opplysninger om både Styret og årsmøtet.

Leder
Dag Ausen
E-post til leder: [email protected]

Nestleder
Jostein Engum

Sekretær
Marie Bergsli

Kasserer
Berit Myhra

Styremedlemmer:
Knut Barland
Eli Auraaen

Varamedlemmer:
Magnus Nilsen
Unni Hoff Solberg
Stig Espen Hansen

Kontaktinfo til styremedlemmer