Om foreningen

Rauland Hyttevelforening er ikke bare den største hyttevelforeningen i Vinje, den har også en lang og rik tradisjon ved at den ble etablert allerede i 1983.

Rauland hyttevelforening ble stiftet i 1983 og er med sine over 600 medlemmer den største hyttevelforeningen i Vinje. Vårt virkefelt strekker seg fra Raulandsfjell i vest til Bossnuten i øst. Styret i hyttevelforeningen består av seks faste medlemmer. Styret velges på årsmøte for to år av gangen.

Les vedtektene våre her

Stor utvikling
Mye skjer i Rauland. Det har vært en formidabel utbygging i området og Rauland framstår i dag som ett av de mest fortettede hytteområdene i Telemark. Utbyggingstakten er fortsatt høy og aktivitetene blir stadig flere. Utfordringene er derfor hele tiden å finne den vanskelige balansegangen mellom utvikling og bevaring. Nye utbyggingsplaner, tryggere skiløyper, sikring av ”sluser” ut i friområdene, rennovasjonstjenester, strømpriser og hytteeieres rettigheter er bare noen stikkord i denne sammenhengen.

Våre oppgaver
Rauland hyttevelforening har som hovedoppgave å ivareta medlemmenes interesser. Det gjør vi best ved å holde et våkent øye over de sentrale aktører i området. God kommunikasjon med instanser som Vinje kommune, Rauland Kraftforsyningslag, grunneiere og utbyggere i Rauland er derfor en forutsetning for at hyttevelforeningen skal gjøre en nok god jobb. Dette samarbeidet gir oss muligheter til å holde oss oppdatert på det som skjer i området og dessuten mulighet til å være med på å påvirke utviklingen.

Sosiale aktiviteter
En annen viktig oppgave for Rauland hyttevelforening er å skape trivsel for medlemmene gjennom sosiale aktiviteter. Lengst tradisjon har det årlige påskeskirennet for barn på Vierli som arrangeres umiddelbart etter årsmøtet på langfredag. I tillegg har Hyttevelforeningen etablert som fast tradisjon det såkalte Høstmøtet, gjerne i sammenheng med skolenes høstferie, der vi kombinerer viktig informasjon med sosialt fellesskap og lokale kulturinnslag.