Alle liv er verdifulle. Luftambulansen redder liv.

Vi jobber aktivt for å få til en base for luftambulanse til Vinje. Det er viktig for beredskapen for alle som bur og oppheld seg her, ikkje minst hyttefolka, turistar, sesongarbeidarar og anleggsfolk.

Les mer:
» Presentasjon
» Brev til Stortinget
» Hvorfor base i Vinje?
» Samfunnsøkonomisk analyse

Er du enig med oss?
Trykk her og meld deg inn i Facebook-gruppen
Støttegruppe for luftambulanse i Vinje
 

Aktuelt