Les brevet til Stortinget vedr. støtte til luftambulanse til Vinje

Stortinget har vedteke eit helsepolitisk mål om likeverdige helsetenester uavhengig kvar ein bur. Ein base for luftambulanse lokalisert i indre Telemark/indre Agder – i Vinje eller Bykle – handlar om at alle som bur og oppheld seg i det indre Sør-Noreg også skal få ta del i den akuttmedisinske faglege utviklinga.

(…)

Les hele brevet her (PDF)

Alle bilder på sidene er hentet fra Norsk Luftambulanse

Les mer om luftambulanse i Vinje

Bli medlem i støttegruppa på Facebook