Kvifor base til Vinje?

Kvifor bør vi ha ein base for luftambulanse i Vinje?
 • I dette området er det langt til sjukehus og dårlegare beredskap enn i resten av Sør-Noreg.
 • Det er for store areal til å dekke med berre landambulanse. Lang veg fram til pasient med landambulanse, og lang veg til sjukehus frå skadested.
 • Langt til sjukehus med traumemottak. Døme frå Åmot til Arendal 204 km, til Odda 121 km, til Skien 146 km, til Notodden 107 km, til Rikshospitalet 228 km. Ein luftambulanse vil vere eit flygande akuttmottak for heile det indre Sør-Noreg. Det forsvarar færre og meir spesialiserte traumemottak.
 • Fagrapport punkt 6.2. heiter det om responstid:
  «KommuneneBykle, Tokke, Hjartdal, Kviteseid, Seljord, Vinje og Valle har en LAT-responstid på mer enn 40 minutter fra basenesom fløy flest akutte primæroppdrag til kommunene(i perioden 2014-2+16) (Figur 57). Bykle, Vinje og Tokke er kommunersom alle har en median LAT-responstid på 45 minuttereller mer.»
 • Vil dekke maksimalt av det området som i dag manglar dekning innanfor normert responstid. Vi gje full dekning til 14 kommunar og delvis dekning til 17 kommunar.
 • Tida fram til pasient avgjerande. 90% av nytten om bord i helikopteret.
 • E-134 hovudfarståre aust-vest sør for Hardangervidda. Høg ÅDT og vekst i personbilar, tungtransport, ekspressbussar. Tilførselsvegar rv. 41, 9 og 36.
 • Enorme fjellområder med mykje ferdsel, DNT, jakt og fiske. SAR-oppdrag.
 • Optimal reservekapasitet for Ål, Lørenskog, Arendal, Sola og Bergen.

På oppdrag fra kommunene Vinje og Bykle har Samfunnsøkonomisk analyse AS gjennomført en samfunnsøkonomisk vurdering av etableringen av en ny base for luftambulanse i en av disse kommunene. Klikk her for å lese hele rapporten.

Bilder tilknytta saka og denne siden er hentet fra Norsk Luftambulanse.

 

Les mer om luftambulanse i Vinje

Bli medlem i støttegruppa på Facebook