søndag 2. oktober, kl 15:00

Vikingsaum, småplagg AVLYST

 

avlyst
Kursnr.: 2267
Lærar: Astri Bryde
Påmeldingsfrist: 18. august

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

Opplegget for mine kurs er at jeg begynner med en orientering om historien til teknikkene/ draktene vi går igjennom, materialbruk og verktøy, for så å lage prøvelapper. Dernest begynner vi på et produkt, etter den enkelte deltakerens lyst og evne. Deltakarane får tid til å koma godt i gang med ett klesplagg. De får veiledning underveis. Deltakerne får et kompendium som inneholder historikk, sting og snitteikninger. Stinga og saumeteknikkane er dei same som ein finn på mange av dei norske bunadane.


Mål:
Å lære tradisjonelle handsaumteknikkar som blir bruka på bunader og vikingdrakter med fokus på småplagg.

Ant. timar med lærar: 21

Spesielle krav: Ingen

På kurset skal vi skal gå gjennom ulike måter å bruke:
-forsting
-kastesting
-indresøm med kastesting
-de ulike stingene fra Viborg-skjorten (datert ca.1020) og deres bruksområder da og nå
-heksesting
Vi skal se på ulike former for dekorasjoner og falder og bakgrunnen for å bruke de ulike typene.
Tekstilene vi skal sy på blir ull av ulike kvaliteter, både tykke og tynne, toskaft og ulike kypertvariasjoner, håndvevet og maskinvevet, lin (bleket og ubleket) og silke (samitt og toskaft).
Vi vil primært sy med ulltråd (type Mora kamgarn) og lintråd av samme type som nyttes til bunadskjorter, men som vi vokser.
Nålene vi bruker vil være moderne synåler, enten middels store stoppenåler eller modistnåler.
Chenillenåler kan være fint til ulltråd og broderi.
Jeg tar med et utvalg kopier av vikingtidsnåler, slik at vi kan teste hvordan de virker, samt et utvalg kopier av tekstilverktøy fra samme periode.

Når vi har gått gjennom en del av den norrøne drakt- og tekstilhistorien, med funn og hva som er utledet av dem, sydd prøvelapper med de ulike sømmene og sett på bruksområdet deres, er det tid for å gå løs på egne prosjekter etter hva hver enkelt ønsker.
På tidligere kurs har vi arbeidd med ulike plagg som Skjoldhamn-hette, tunika, linserk til dukke og Viborg-skjorte.
Det går også å få hjelp til å klippe og påbegynne serk, kjortel, tunika, bukse og lignende.
Jeg tar med et utvalg drakter og draktdeler som inspirasjon.

Studiemateriell: Ta med det du har av sysaker og stoff. Sjå liste over. Kanskje får du bruk for det.
Det blir utlevert et kompendium, med pris 50 kr.
Det blir også mulig å kjøpe tekstiler fra Astri, pluss sakser og nåler av vikingtidstype.

Kostnad på tekstilene varierer etter kvalitet og type, fra rundt 110 kr/m (tynn lin til serk) til 650 kr/m (plantefarget ull).
Tråd ligger på 2-9kr/m for ulltråd, noe mindre for lintråd.
Nøyaktigere priser har jeg ikke nå, men skal sette opp en oversikt.

Vi gjer merksam på:
Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.
Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform: Fellesundervisning og individuell rettleiing

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Lærar:           Astri Bryde
Tlf.:                 92429791
Adresse:       Hauane, 3095 Eidsfoss
E-post:          [email protected]
Facebook:   Astri Bryde

Datosøndag 2. oktober
Tidspunktkl 15:00 - 12:00