lørdag 5. august, kl 15:00

Veving med frie mønstringer, historiske teknikkar

Start dato: 31.07.2023

Slutt dato: 06.08.2023

Lærar: Åse Eriksen

Kursnummer: 2331

Påmeldingsfrist 19. juni

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

 

Les korleis du kan få 10% rabatt

Påmelding

På dette kurset får du lære hvordan vi enkelt kan bruke eldre tiders mønsterbindinger. Taquete, Samitum,damask og Jin/kinesiske renningsvever, Beidervand, Diasper, Kuvikas. Av og til avskrekker slike betegnelser, men det som er felles for dem alle, er at de veves på få skaft og at mønsteret veves direkte i veven. Da kan mønsteret like gjerne være et bilde eller en tegning. Bindingene har forskjellige rennings- og innslagssystemer, det vi si at bindingene også kan betegnes som dobbeltbindinger.

Kursleder har med ferdige renninger og innslagsgarn. Deltagerne setter opp vevene, og vever prøver på alle oppsettene. Du får et kurshefte med oppskrifter på alle bindingene som blir satt opp. Kurset inneholder også en liten historisk del, samt teori og gjennomgang av alle oppskriftene.

Ta kontakt med Åse dersom du har spørsmål om kurset.

Ref. kursleders hjemmesider https://www.kirketekstiler.com/teknikker.

Materialkostnad ca. kr. 500 pr. deltager for garn til alle prøvene og kurshefte.

Kursplan:

Mål: Å lære å veve fri mønstring på enkle renninger.

Ant. timar med lærar 40

Spesielle krav: Det er ein fordel å ha vevd før.

Studiemateriell:

Åse har med ferdige renningar som deltakarane set opp.

Materialkostnad ca kr 500.- inkludert kurshefte.

Ta med:

saks.

Måleband

skeikrok, hovelkrok, skyttel dersom du har.

Skrivesaker

Husk å merke privat utstyr med namn.

Vi gjer merksam på:

• Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og frå trykksaker til undervisningsføremål.

• Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform: Fellesundervisning og individuell rettledning.

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Lærar: Åse Eriksen

Tlf.: 91 63 62 23

Adresse:

Kollåsen 5, 5116 Ulset

E-post: [email protected]

Web site: https://www.kirketekstiler.com/teknikker.

Facebook: Åse Eriksen

Datolørdag 5. august
Tidspunktkl 15:00 - 12:00