mandag 8. juli

Veving, kom i gang

Start dato: 8.7.2019

Slutt dato: 14.7.2019

Kursnr.: 1979

Lærar: Eli Wendelbo

Påmeldingsfrist 27. mai 2019 

Kurset er fullteikna 

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

OBS! Ny lærar på dette kurset.

Lær å veve og å sette opp eigen renning i veven. På kurset får du prøve å veve toskaft, kypert og vaffelbinding i ulike garnkvalitetar. Kvar kursdeltakar får også prøve å renne, påsveiping, hovling, tre i vevskei, nedknyting. Kurs frå Måndag kl 19 til sundag kl 15. Påmeldingsfrist 20. mai

 Kursplan:

Mål: I løpet av kurset skal kursdeltakar få eit innblikk i grunnleggande teknikkar i handveving, få kunnskap om vevstolen, om vevutstyr som trengs og korleis ein set opp ein vev. Kursdeltakar vil få ei innføring i grunnprinsippa i bindingslære og vi brukar vevprogrammet WeavPoint til bindingslæra. Vidare vert det  noko om ulike garnkvalitetar og kva desse høver godt til.

Alle kursdeltakarane får veve handkle, veske, nålepute og kan hende eit skjerf.

Ant. timar med lærar 42

Spesielle krav: Alle som ynskjer å lære å veve kan søke kurset. Det er ingen krav til forkunnskaper

Innhald/dagsplan:

Undervisningstid.

Måndag 1900-2100. Fyrst felles informasjon i Vesaassalen, deretter startar kurset på verkstaden.

Tysdag – laurdag: Kurs 0830-1600, Sundag: kurs 0830-1500, lunchpause 1200-1245.

Vevverkstaden ligg ca 600 m i gangavstand frå Raulandsakademiet.

 Måndag: Kort intro om kva veving er og kva for mogelegheiter det er i veven. Bli kjend på verkstaden.

Tysdag – fredag: Veving, oppsetting av vev, renning, sveiping, hovling, framknyting, nedknyting, m.m. Enkel bindingslære og korleis ein kan lese vevoppskrifter og rekne ut materialforbruk.

Inspirasjon til nyskaping

Laurdag – sundag: avslutte veven, ferdigstille og klargjere til miniutstilling, oppsummering og evaluering og sjå på mogelegheitene og kva som må til for å veve der du bur.

Studiematriell:

Alle deltakarane får tilgang til vevstolar og alt naudsynt veveutstyr.

Tilrådd litteratur: Solveig Orstad Teigen: veving eller Laila Lundell: Den store vevboken.

Om du har andre bøker om veving, tar du med det du har. Husk å merke private bøkar med namn.

Ta med: Skrivesaker og papir, gjerne ruteblokk. Fargeblyantar. Saks. Målband. Tykke sokkar, kopp. Husk å merke privat utstyr med namn.

Materialkostnader: ca kr. 400 – 600

Vi gjer merksam på:

  • Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.
  • Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform: Praktisk arbeid på verkstaden. Individuelt arbeid, plenumsdiskusjon og teoriundervisning. Korte økter med teoriundervisning felles. Mykje individuell rettleiing og undervisning i grupper.

Verkstadane er opne om kvelden slik at deltakarane kan praktisere utanom undervisningstida.

Pris: Kurs kr 6000,-    Opphald og mat i 6 døger kr 6540,- (1090 per døger)

Om kurslæraren: Eli Wendelbo har lang røynsle med vevkurs for barn og for vaksne på ulike nivå og har også undervist på fagopplæring i vev i regi av studieforbundet kultur og tradisjon. Til dagleg arbeider ho som universitetskolelektor ved USN, campus Rauland der ho underviser i m.a. tekstilfag og fargelære.

Eli Wendelbo, Øyfjellvegen 2606, 3864 Rauland      Tlf.  + 47 99020073     E-post: [email protected]

Facebooksider: Eli Wendelbo eller Rauland Husflidslag eller Veving

Datomandag 8. juli
TidspunktHele dagen