mandag 13. juli, kl 19:00

Tredreiing, grunnkurs

Start dato: 13.7.2020

Slutt dato: 19.7.2020

Kursnr.: 2060

Lærar: Tor Nyhus

Påmeldingsfrist: 1. juni 

fullt 

OBS: Ny lærar på dette kurset. Vi ynskjer Tor Nyhus velkommen til Raulandsakademiet. 

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

Kurset høver for nybyrjarar og litt øvde tredreiarar.

Vi går gjennom kva som er viktig for sikkerheita mens vi dreier.

Vi forklarer dei enkelte delane av dreiebenken og dei forskjellige verktøya.

Det blir råd om sliping av verktøy

Litt om historia om tredreiing

Om  forskjellige treslag

Dreiing i endeved og tverrved og om fiberretning.

Vi lærer å dreie mellom senter og på fri ende.

Vi dreier i tørt trevirke og rått trevirke.

Vi ser litt på former.

Om overflatebehanding

Om dekorasjon

Kurs frå måndag kveld kl 19 til sundag kl 15. Påmeldingsfrist 1. juni

 

Mål : Gje deltakaren  teoretisk og praktisk innføring i tredreiefaget på ein måte som gjer deltakaren trygg på bruk av         dreiebenken og utstyret.

Gje deltakaren inspirasjon til vidare arbeid med dreiebenken og utforske eigne ideer.

 

Antal undervisningstimar: 42   Spesielle krav: Ingen, men interesser for faget.

 

Innhald/dagsplan: Måndag 19-21. Fyrst felles informasjon deretter startar undervisninga

Tysdag og laurdag 8.30-16.00, Sundag: 0830 – 15.00.

Tida bestemmer kor mye vi får gjort.

Det er ein dreiebenk til kvar deltakar.

KVA SKAL VI DREIE? Vi begynner med å trene på å dreie konkave og konvekse former.

Ellers  vil  vi dreie beger, beger med ring, kule, egg, eggeglass, snurrebass, bolle, boks med lokk, skaft til for eksempel ostehøvel og andre ting i så langt vi rekker (har noen ideer)

 

Studiemateriell: Ta med vernebriller eller visir, støvmaske, skyvelær, meterstokk, blyant og papir. Ta med dreiejern.

Dersom du har emne eller material du vil bruke på kurset, ta det med.

Arbeidsklede som tåler støv. Pass på å ha klede som ikkje kan seta seg fast i dreiebenken, bind opp langt hår m.m.

Lærer held sandpapir, maling, olje og voks. Pris kr 250 per deltakar.

Emne til dreiing får du kjøpt av lærer.

Pris fra kr. 50 til kr.200,- Pris er avhengig av størrelse og mengde. Rått material er gratis.

I verkstaden er det ein dreiebenk til kvar deltakar.

Leie / lån av tredreiejern for bruk på kurset kr 350,-.

 

Arbeidsform.  Fellesundervisning og individuell rettledning ved behov.

 

Vi gjer  merksam på: Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.

Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør

 

Arbeidsform: Fellesundervising og individuell rettleiing.

 

Pris kurs: 6300.-   Opphald og mat 6 døger kr 6900,- (1150,- pr døger, kurspakke)

Lærar: Tor Nyhus, Sørlisvingen 26, 1473 Lørenskog, Tlf 90971647

E-post: [email protected]

Sjå flotte bilete på Tor Nyhus sin instagramkonto; Tingitre

Datomandag 13. juli
Tidspunktkl 19:00 - 15:00