mandag 13. juli, kl 19:00

Tredreiing, grunnkurs

Start dato: 13.7.2020

Slutt dato: 19.7.2020

Kursnr.: 2060

Lærar: Harald Bye

Påmeldingsfrist: 1. juni 

 

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

Kurset høver for nybyrjarar og litt øvde tredreiiarar. Eit kurs der du ganske raskt kjem til å lage eit produkt. Det blir litt historie om faget. Teori om fiberretning i trematerial og korleis dreiejern skjer.

Det blir lagt stor vekt på føring av dreiejernet, slik at du skal slippe farlege og ubehaglege situasjoner.

Om dreiebenken og alle delane dreiebenken er samansett av, og litt om fart. Om dreiemåter i langved, tverrved og endeved. Om dreiejarna. Teori om sliping av verktøy. Nokre reglar om pussing. Litt om tørking. Kurs frå måndag kveld kl 19 til sundag kl 15. Påmeldingsfrist 1. juni 

Mål: Målet med kurset er å gje deltaker teoretisk og praktisk innføring i tredreiefaget på ein måte som gjer deltakaren trygg på bruk av dreiebenken og jern/utstyr. Gje deltakaren inspirasjon til videre arbeid ved dreiebenken og utforske eigne ideer.

Antal undervisningstimar: 42   Spesielle krav: Ingen, men interesser for faget.

Innhald/dagsplan:

Måndag 19-21. Fyrst felles informasjon deretter startar undervisninga

Tysdag og laurdag 8.30-16.00, Sundag: 0830 – 15.00.

 • Dreiing mellom senter, øving i å lage konkave og konvekse former.
 • Dreie beger, eggeglass, snurrebass, på fri ende.
 • Dreie boks med lokk.
 • Dreie bolle (r).
 • Dreie i vått virke. Fordeler – ulemper.
 • Om former.
 • Om forskjellige treslag, kva skal vi velge.
 • Om overflatebehandling.
 • Vi fargelegg dei produkta vi velger med akrylmaling. (Vannløselig, fri for løysemiddel.)
 • Tida bestemmer kor mye vi får gjort.
 • Det er ein dreiebenk til kvar deltakar.

 

Studiemateriell:

Ta med vernebriller eller visir, støvmaske, skyvelær, meterstokk, blyant og papir. Ta med dreiejern.

Dersom du har emne eller material du vil bruke på kurset, ta det med.

Arbeidsklede som tåler støv. Pass på å ha klede som ikkje kan seta seg fast i dreiebenken, bind opp langt hår m.m.

Lærer held sandpapir, maling, olje og voks. Pris kr 250 per deltakar.

Emne til dreiing får du kjøpt av lærer. Pris fra kr. 50 til kr.200,- Pris er avhengig av størrelse og mengde.

Rått material er gratis.

I verkstaden er det ein dreiebenk til kvar deltakar.

Leie / lån av tredreiejern for bruk på kurset kr 350,-.

Arbeidsform.  Fellesundervisning og individuell rettledning ved behov.

Vi gjer merksam på:

 • Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.
 • Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform: Fellesundervising og individuell rettleiing.

Pris kurs: 6300.-   Opphald og mat 6 døger kr 6900,- (1150,- pr døger, kurspakke)

Lærar: Harald Bye, Buerveien 9, 1820 SPYDEBERG

Tlf.: 93 80 92 85        E-post:   [email protected]

Datomandag 13. juli
Tidspunktkl 19:00 - 15:00