lørdag 5. august, kl 15:00

Tredreiing, grunnkurs II

Start dato: 31.07.2023
Slutt dato: 06.08.2023
Kursnr.: 2369
Lærar: Tor Nyhus
Påmeldingsfrist: 19. juni

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

Kurset høver for nybyrjarar og litt øvde tredreiarar.

Vi går gjennom kva som er viktig for sikkerheita mens vi dreier.

Vi forklarer dei enkelte delane av dreiebenken og dei forskjellige verktøya.

Det blir råd om sliping av verktøy

Litt om historia om tredreiing

Om  forskjellige treslag

Dreiing i endeved og tverrved og om fiberretning.

Vi lærer å dreie mellom senter og på fri ende.

Vi dreier i tørt trevirke og rått trevirke.

Vi ser litt på former.

Om overflatebehanding

Om dekorasjon

 

Mål : Gje deltakaren  teoretisk og praktisk innføring i tredreiefaget på ein måte som gjer deltakaren trygg på bruk av dreiebenken og utstyret.

Gje deltakaren inspirasjon til vidare arbeid med dreiebenken og utforske eigne ideer.

 

Antal undervisningstimar: 40   Spesielle krav: Ingen, men interesser for faget.

 

Innhald/dagsplan:

Det er ein dreiebenk til kvar deltakar.

KVA SKAL VI DREIE? Vi begynner med å trene på å dreie konkave og konvekse former.

Ellers  vil  vi dreie beger, beger med ring, kule, egg, eggeglass, snurrebass, bolle, boks med lokk, skaft til for eksempel ostehøvel og andre ting i så langt vi rekker (har noen ideer)

 

Studiemateriell: Ta med vernebriller eller visir, støvmaske, skyvelær, meterstokk, blyant og papir.

Dersom du har emne eller material du vil bruke på kurset, ta det med.

Arbeidsklede som tåler støv. Pass på å ha klede som ikkje kan seta seg fast i dreiebenken, bind opp langt hår m.m.

 

Lærer held sandpapir, maling, olje og voks. Pris kr 250 per deltakar.

 

Emne til dreiing får du kjøpt av lærer.

Pris fra kr. 50,- til kr. 200,- per stk. Pris er avhengig av størrelse og mengde. Rått material er gratis.

I verkstaden er det ein dreiebenk til kvar deltakar.

 

Leie / lån av tredreiejern for bruk på kurset kr 350,-.

 

Arbeidsform.  Fellesundervisning og individuell rettledning ved behov.

 

Vi gjer merksam på: Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.

Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

 

Lærar: Tor Nyhus, Åsheimkroken 2, 1461 Lørenskog, Tlf 90971647

Sjå flotte bilete på Tor Nyhus sin instagramkonto; Tingitre

Datolørdag 5. august
Tidspunktkl 15:00 - 12:00