mandag 13. juli, kl 19:00

Tægerbinding

Start dato: 13.7.2020
Slutt dato: 19.7.2020 
Påmeldingsfrist 1. juni
Kursnr.: 2028
Lærar: Signe Irene Berg

 

Les korleis du kan få 10% rabatt
Påmelding

Røtene eller tæger er mjuke og elastiske, og skal ein laga korger av dette materialet, kan ein ikkje bruka vanleg fletteteknikk. Teknikken eller bindinga held materialet godt saman og forma vert stødig. Dei skarpe bøyningane i bindinga set store krav til materialet, og det er berre røter som tåler det. Tæger hentar vi i myr eller sand. Reinskar og deler. Vi bind saman i ymse mønster; vanleg binding, kontur, ruter og fleire. Vi lagar fat, skåler, korger og andre bruksting. Nybyrjarar kan få kjøpe tæger av lærar. Det tek lang tid å hente tæger, så dei som har høve til det, bør sanke tæger før kurset. Kurs måndag kl 19 til sundag kl 12. Påmeldingsfrist 1. juni.

Les meir om Signe Irene Berg og tægerbinding i Norsk Husflid #2/2014

Kursplan:

Mål: Lære tægerbinding

Ant. timar med lærar 42

Spesielle krav: Ingen

Innhald/dagsplan:

Undervisningstid:

Måndag 1900-2100. Fyrst felles informasjon i Vesaassalen, deretter startar kurset på verkstaden.

Tysdag – laurdag: Kurs 0830-1600, lunchpause 1200-1245.

Sundag: kurs 0830-1500

Innhald:

Sanke tæger, rense og dele

Opplegg og binding

Ymse bindingsteknikkar

Tykkelse på tæger, avslutte

Litt teori

Studiematriell:

Ta med:

Skrivesaker, saks og hagesaks.

Turtøy til sanketuren, gummistøvlar, gummihanskar og eit lite grev (hageredskap), plastbøtte og tollekniv.

Til binding: Liten kniv, forkle (gjerne strieforkle), fat til å bløyte tæger i .

Dei som har, tek med tæger. Det er tidkrevjande å hent tæger i myr eller sand.

Pris på tæger: Nybegynner ca. kr 250.-

Pris på pren («tægernål»), kr 80 pr stk. Du treng minst 2 stk.

Vi gjer merksam på:

Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.
Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform: Litt teori. Ut på tur for å hente tæger. Gruppeundervisning og individuell rettleiing.

Pris: Kurs kr 6300,-

Opphald og mat i 6 døger kr 6900,- (1150,- pr døger, pakkepris)

Lærar: Signe Irene Berg

Tlf.: 67904207, 91542386

Adresse: Kurlandsåsen 40, 1479 Kurland

E-post: [email protected]

 


Datomandag 13. juli
Tidspunktkl 19:00 - 15:00