søndag 9. juli, kl 15:00

Tægerbinding

Start dato: 03.07.2023
Slutt dato: 09.07.2023 
Kursnr.: 2325
Lærar: Signe Irene Berg

Påmeldingsfrist: 22. mai

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

 

Les korleis du kan få 10% rabatt
Påmelding

Røtene eller tæger er mjuke og elastiske, og skal ein laga korger av dette materialet, kan ein ikkje bruka vanleg fletteteknikk. Teknikken eller bindinga held materialet godt saman og forma vert stødig. Dei skarpe bøyningane i bindinga set store krav til materialet, og det er berre røter som tåler det. Tæger hentar vi i myr eller sand. Reinskar og deler. Vi bind saman i ymse mønster; vanleg binding, kontur, ruter og fleire. Vi lagar fat, skåler, korger og andre bruksting. Nybyrjarar kan få kjøpe tæger av lærar. Det tek lang tid å hente tæger, så dei som har høve til det, bør sanke tæger før kurset. Kurs måndag kl. 15 til sundag kl. 12. Påmeldingsfrist 30. mai.

 

Mål: Lære tægerbinding

Ant. timar med lærar 40

Spesielle krav: Ingen

 Innhald/dagsplan – undervisningstid:

Måndag: Kl. 15-18 (fyrst felles informasjon, deretter startar kurset på verkstaden)

Tysdag-laurdag: Kl. 08-16

Sundag: Kl. 08-12

 Innhald:

Sanke tæger, rense og dele

Opplegg og binding

Ymse bindingsteknikkar

Tykkelse på tæger til binding, avslutte

Litt teori

Studiemateriell:

Ta med:

Skrivesaker, saks og hagesaks.

Turtøy til sanketuren, gummistøvlar, gummihanskar og eit lite grev (hageredskap), plastbøtte og tollekniv.

Til binding: Liten kniv, forkle (gjerne strieforkle), fat til å bløyte tæger i .

Dei som har, tek med tæger. Det er tidkrevjande å hente tæger i myr eller sand.

 

Pris på tæger: Nybegynner ca. kr 300,-

Pris på pren («tægernål»): Kr 100 pr stk. Du treng minst 2 stk.

 

Vi gjer merksam på:

Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.
Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

 

Arbeidsform: Litt teori. Ut på tur for å hente tæger. Gruppeundervisning og individuell rettleiing.

Sjå artikkel om Signe Irene Berg I Norsk Husflid 2014.

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid


Lærar:
Signe Irene Berg

Tlf.: 67 90 42 07, 915 42 386

Adresse: Kurlandsåsen 40, 1479 Kurland

E-post: [email protected]

 


Datosøndag 9. juli
Tidspunktkl 15:00 - 12:00