mandag 12. juli, kl 19:00

Stolpeskurd

Start dato: 12.07.2021

Slutt dato: 18.07.2021

Lærar: Ottar Romtveit

Kursnummer: 2109

Påmeldingsfrist 31. mai

Avlyst

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Les korleis du kan få 10% rabatt

 

Påmelding

 

Lag dine eigne prydstolper eller portaler! På dette kurset lærar du stolpeskur, skjulpeskur og lykkeskur.

Det er høve til å arbeide vidare om kveldane. Ottar Romtveit er byggmeistar og arbeider profesjonelt med lafting.

Kursplan:

Mål: Å gje deltakarane innføring i lafting og/eller restaurere laft.

Ant. timar med lærar: 42

Spesielle krav: Ingen

Innhald/dagsplan:

Vi startar med gjennomgang av verktøy og oppsetting av verktøy.

Deretter tek vi for oss ulike teikningar og arbeidsoppgåver.

Kvar einskild bør laga sin eigen arbeidsplan. Dette er viktig for å få godt utbytte av kurset og god framdrift.

Dagane går til mykje praktisk arbeid, «øving gjer meister». Teori og diskusjon om ymse problemstillingar ettersom me arbeider oss framover.

Kvar dag er det høve til å arbeide på eige hand utover kveldane.

 

Studiematriell:

Ta kontakt med Ottar for å planlegge prosjektet og avtale kva slags material du skal ha med.

Deltakarane må ha ein del handredskap: snikkarsag, hoggjern 38 millimeter, vater, slirekniv, høvel, krittsnor, tommestokk og blyant. Ta med motorsag dersom du har.

Ta med skrivesaker.

Du må ha verneutstyr, vernesko, vernebukse, hjelm og øreproppar eller øreklokker.

Forsikring og forsiktighetsreglar. All bruk av maskinar og utstyr er på eige ansvar. Gjer deg kjend med forsiktighetsreglar på arbeidsplassen.

Vi gjer merksam på:

• Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.

• Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform: Ein del teori, men mest praktisk arbeid

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Lærar: Ottar Romtveit

Tlf.: 35073237, 97548514

Adresse: 3864 Rauland

E-post: [email protected]

Datomandag 12. juli
Tidspunktkl 19:00 - 15:00