søndag 30. juli, kl 15:00

Snekkarkurs for ferskingar

Start dato: 24.07.2023

Slutt dato: 30.07.2023

Kursnummer: 2356

Påmeldingsfrist: 12.juni

Lærar: Emil Holmgren

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

 

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

OBS! Det kjem oppdatering på kursplan

Mål: Å gje deltakarane ei innføring i nokre grunnleggande snekkerteknikkar.

Ant. timar 40
Spesielle krav: Nei, berre ha interesse for faget.

Innhald/dagsplan:

Deltagarna på kursen får göra ett eller flera föremål. Vilka föremål det blir är utifrån deltagarnas önskemål och tidigare erfarenhet. Det kan vara en pall, ett lite skåp, en hylla, ett skrin, lådor. ett tråg, egen verktygslåda. Kanske du saknar just den lille hyllan eller något i ditt hem. Då kan du bygga den på kursen och få all hjälp och kunskap som behövs. Det blir genomgång av tekniker och material under hela kursen efterhand som det passar in i arbetet. Deltagarna får mycket gärna komma med idéer eller förslag på vad de vill göra och tillsammans med kursledaren hittar vi ett eller flera föremål som man hinner med på kursen. Läraren har med många verktyg som deltagarna kan prova och använda. Arbetet som sker under veckan växlar mellan genomgång och hjälp av läraren och eget arbetet. Svårighetsgraden blir helt anpassad till deltagaren och det blir något att sträcka sig efter för alla.

Materialkostnad varierar beroende på vilka och hur mycket material som behövs. Från 200 till 2000kr. Deltagarna får veta exakt pris före man startar med arbetet.
Deltagarna lär sig de teknikerna som är aktuella på det de bygger. Men de får också inblick i andra tekniker genom genomgång av andra deltagares tekniker.

Tag med arbetskläder som det går bra att blir dammiga, lätt smutsiga. Om du har snickarverktyg, så som hyvlar och stämjärn, kan du ta med det så får du hjälp att slipa och sätta verktyget i ordning. Kursläraren har med verktygslådor till kursdeltagarna med med bland annat hyvlar, stämjärn, mätverktyg, sågar som deltagarna använder, specialverktyg och elverktyg används av alla gemensamt. Verktygsanvändingskostnad är 500kr per deltagare och betalas till kurslärare.

Tekniker man t.ex. kan lära sig på kursen:

 • Sätta upp kaplistor och ta ut material.
 • Zinkning
 • tappning
 • borra vinklade hål
 • hyvling
 • profilhyvling
 • sågning
 • mätteknik
 • limning
 • böjning av trä
 • egenskaper till olika träslag
 • slipning av trä
 • ta hänsyn till fukt i trävirke och att utnyttja effekter av varierande fuktighet.
 • tredimensionell formning med yxa, kniv, skölpar, bandkniv, spånhyvel

Vi gjer merksam på:

• Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervi

sningsføremål.

• Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform:Fellesundervisning og individuell rettleiing

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

 

Datosøndag 30. juli
Tidspunktkl 15:00 - 12:00