mandag 5. juli, kl 19:00

Snekkarkurs for ferskingar, I

Start dato: 05.07.2021

Slutt dato: 11.07.2021

Kursnummer: 2154

Påmeldingsfrist: 24. mai

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Lærar: Ola Svensson

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

Litt om Ola Svensson
På kurset vil du lære grunnleggande teknikkar for småarbeid med tre i heimen. Det blir gjennomgang av teknikkar, material og verktøy. Teknikkane du lærer kan du bruke heime til nye prosjekt. Materialkostnad kjem i tillegg til kursprisen. Ola Svensson er utdanna trebåtbyggar med fagbrev. Han har bachelor i folkekunst og har jobba mykje med mange ulike teknikkar og material. Han har blant anna jobba med smiing, sølvarbeid, bronsestøyping, lær, never, møbler, båtar og hus. Kurs frå måndag kl 19 til sundag kl 15. Påmeldingsfrist 18. mai

Mål: Å gje deltakarane ei innføring i nokre grunnleggande snekkerteknikkar.

Ant. timar 42
Spesielle krav: Nei, berre ha interesse for faget.

Innhald/dagsplan:

Deltagarna på kursen får göra ett eller flera föremål. Vilka föremål det blir är utifrån deltagarnas önskemål och tidigare erfarenhet. Det kan vara en pall, ett lite skåp, en hylla, ett skrin, lådor. ett tråg, egen verktygslåda. Kanske du saknar just den lille hyllan eller något i ditt hem. Då kan du bygga den på kursen och få all hjälp och kunskap som behövs. Det blir genomgång av tekniker och material under hela kursen efterhand som det passar in i arbetet. Deltagarna får mycket gärna komma med idéer eller förslag på vad de vill göra och tillsammans med kursledaren hittar vi ett eller flera föremål som man hinner med på kursen. Läraren har med många verktyg som deltagarna kan prova och använda. Arbetet som sker under veckan växlar mellan genomgång och hjälp av läraren och eget arbetet. Svårighetsgraden blir helt anpassad till deltagaren och det blir något att sträcka sig efter för alla.

Materialkostnad varierar beroende på vilka och hur mycket material som behövs. Från 200 till 2000kr. Deltagarna får veta exakt pris före man startar med arbetet.
Deltagarna lär sig de teknikerna som är aktuella på det de bygger. Men de får också inblick i andra tekniker genom genomgång av andra deltagares tekniker.

Tekniker man t.ex. kan lära sig på kursen:

 • Sätta upp kaplistor och ta ut material.
 • Zinkning
 • tappning
 • borra vinklade hål
 • hyvling
 • profilhyvling
 • sågning
 • mätteknik
 • limning
 • böjning av trä
 • egenskaper till olika träslag
 • slipning av trä
 • ta hänsyn till fukt i trävirke och att utnyttja effekter av varierande fuktighet.
 • tredimensionell formning med yxa, kniv, skölpar, bandkniv, spånhyvel

Vi gjer merksam på:

• Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervi

sningsføremål.

• Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform:Fellesundervisning og individuell rettleiing

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Lærar: Ola Svensson, Furubakken, Vestbygdvegen 2, 2340 Løten
Tlf.: 62590760

E-post: [email protected]

Web site: www.olasvensson.net

Datomandag 5. juli
Tidspunktkl 19:00 - 15:00