torsdag 23. juli, kl 19:00

Sliping av knivar og anna verktøy

Start dato: 23.7.2020
Slutt dato: 26.7.2020
Kursnr.: 2033
Lærar: Per Sandvik
Påmeldingsfrist: 11. juni

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

Godt verktøy er halve arbeidet! Minst! Opplev å få ein sløv kniv kvass! Du lærer å slipe på ein enkel måte. Du gjer det sjølv og lærer små triks slik at du kan arbeide på eiga hand etter kurset.

Du lærer å slipe dreiejern, knivar, sakser, tappjern, treskjerarjern, ljåar, økser m.m.

Alle må ta med mange ting å slipe opp. Kurs frå torsdag kl 19 til sundag kl 15.

Ant. timar 22
Spesielle krav: ingen

Innhald/dagsplan:

Torsdag 1900-2100. Fyrst felles informasjon i Vesaassalen, deretter startar kurset på verkstaden.

Fredag og laurdag: kurs 0830-1600. Lunchpause 1200-1245

Sundag: kurs 0830-1500

Studiematriell:

Ta med ting å slipe opp for eksempel knivar, sakser, tappjern, dreiejern, treskjerarjer, økser m.m.

Husk å ta med veldig mange ting å slipe på. «Øving gjer meister»

Ta med ein håndholt bandslipar for treverk dersom du har.

Lærar har med 4 maskinar som deltakarane får bruke på kurset.

Ta på arbeidstøy. Verneutstyr. Vernebriller.

Per Sandvik har dette for salg:

Slipemaskin: kr 1500

Pakke med bryneutstyr: kr 400.-

Ta gjerne kontakt med lærar dersom du har spørsmål eller berre for å fortelje kor mykje du har arbeidd med sliping tidlegare.

Vi gjer merksam på:

• Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.

• Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform: Gruppeundervising og individuell opplæring.

Pris: Kurs kr 4200,-
Opphald og mat i 3 døger kr 3450,- (1150,- pr døger, kurspakke)

Lærar: Per Sandvik

Tlf.: 45014261

Adresse: Måsåbekkvegen 13 C, 2316 Hamar

Per Sandvik er på Facebook


Datotorsdag 23. juli
Tidspunktkl 19:00 - 15:00