mandag 18. juli, kl 15:00

Slektsgransking

Start dato: 18.07.2022
Slutt dato: 21.07.2022
Kursnr.: 2224
Lærar: Liv Marit Haakenstad
Påmeldingsfrist: 6. juni

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

 

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

 

Du har kanskje sett TV-serien: Hvem tror du at du er? Får du lyst til å grave i eigen historie?

Ein slektsgranskar er detektiv i si ega fortid. Her kan du finne ulike historier, kanskje både på godt og vondt. På kurset vil du lære kva for verktøy du treng for å finne det du leiter etter – først og fremst kva for kjelder du kan bruke for å finne det du er på jakt etter, men også litt om etikk og metode. Vi set av tid til arbeid med eiga slekt kvar dag.

Liv Marit Haakenstad kom med ei bok i januar 2015 om grunnleggande slektsgransking. Kurset tek utgangspunkt i denne boka. Les meir om boka her: https://www.haugenbok.no/pa-sporet-av-familien/haakenstad-liv-marit/9788241910791   

Kurs frå mandag kl. 15 til torsdag kl. 12.

 

Mål: Å få innføring i slektsgransking


Ant. timar med lærar:
21

 

Spesielle krav: Kurset er for dei som er nye, men også dei som er litt vidarekomande kan ha nytte av kurset.

OBS! Kurset krev at deltakarane kan en del om bruk av datamaskin, og at de kan noe om søk på Internett.

Undervisningstid:

Mandag kl. 15-18 (først felles informasjon, deretter startar kurset på verkstaden)

Tirsdag og onsdag: Kl. 08-16 (lunsj kl. 12-13)

Torsdag: Kl. 08-15

 Hovudemne:

  • Kva er slektsgransking
  • Etikk og bruk av kjelder
  • Organisering av slektsmateriale
  • Namn og namnetradisjonar
  • Litt om det gamle samfunnet
  • Kjelder – oversikt og bruk av dei
  • Genealogisk metode – korleis bruke kjeldene – slektsgransking!
  • Korleis skrive godt om slekt

 

Studiemateriell:

Ta med noko materiale om eiga slekt.

Ta med bærbar PC og skrivesaker. Kurset krev at deltakarane kan søke i databaser på Internett.

 

Du bør ha eit slektsprogram:

Legacy Family Tree for Windows – sjå http://www.legacynorsk.com. Bestiller du gjennom den engelske sida, går bestillinga raskare – sjå https://legacyfamilytree.com

Eller Reunion for Mac – https://www.reunion-norsk.no/reunion-norsk.no/Reunion_11.html

Har du eit anna slektsprogram, er det greit.

 

Litteratur:

Haakenstad, Liv Marit (2015). På sporet av familien. Kilder og metoder i slektsgransking. Vigmostad & Bjørke.

Kjøp på nettet for eksempel hos Tanum, Haugenbok (https://www.haugenbok.no) eller meld frå til Liv Marit Haakenstad, så kan ho ta med bøker. Pris kr 499.-

 

Vi gjer merksam på:
• Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.
• Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

 

Arbeidsform: Førelesning, individuelt arbeid, diskusjon og rettleiing.

 

Lærar: Liv Marit Haakenstad

Tlf.: 99 01 82 55

Adresse: Karlsvognen 57, 2315 Hamar

E-post: genithaaken@gmail.com

Heimeside:  www.genit.no

Les meir om Liv Marit Haakenstad

https://www.genealogi.no/wiki/index.php/Liv_Marit_Haakenstad

 

E-post: post@raulandsakademiet.no

Tlf.: 35 07 32 92

Web: http://www.raulandsakademiet.no

 

Datomandag 18. juli
Tidspunktkl 15:00 - 12:00