torsdag 30. september, kl 19:00

Slektsgransking

Start dato: 30.09.2021
Slutt dato: 03.10.2021
Kursnr.: 2124
Lærar: Liv Marit Haakenstad
Påmeldingsfrist: 19. august

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

 

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

Du har kanskje sett TV-serien: Hvem tror du at du er? Får du lyst til å grave i eigen historie?

Kom i gang med slektsgransking. Det er eit interessant og morosamt arbeid. Etikk er det skreve lite om i denne samanhengen, og genealogisk metode er det knapt snakka om i Noreg. Emna blir ein generell del, ein med kjelder, og ein del med praktisk slektsgransking (metode). Vi set av tid til arbeid med eiga slekt kvar dag.

Liv Marit Haakenstad kom med ei bok i januar 2015 om grunnleggande slektsgransking. Kurset tek utgangspunkt i denne boka. Les meir om boka her: https://www.adlibris.com/no/bok/pa-sporet-av-familien-9788241910791

Kursplan:

Mål: Å få innføring i slektsgransking.

Ant. timar med lærar 22

Spesielle krav:

Kurset er for dei som er nye, men også dei som er litt vidarekomande kan ha nytte av kurset.

OBS! Kurset krev at deltakarane kan en del om bruk av datamaskin, og at de kan noe om søk på Internett.

Innhald/dagsplan

Hovudemne:

  •    Kva er slektsgransking
  •    Etikk og bruk av kjelder
  •    Organisering av slektsmateriale
  •    Namn og namnetradisjonar
  •    Litt om det gamle samfunnet
  •    Kjelder – oversikt og bruk av dei
  •    Genealogisk metode – korleis bruke kjeldene – slektsgransking!
  •    Korleis skrive godt om slekt
Studiematriell:

Ta med noko materiale om eiga slekt.

Ta med bærbar PC og skrivesaker. Kurset krev at deltakarane kan søke i databaser på Internett.

Slektsprogram som du bør ha:

https://www.legacynorsk.com.

eller

Reunion for Mac – https://www.reunion-norsk.no/reunion-norsk.no/Reunion_11.html.

Har du eit anna slektsprogram, er det greit.

Litteratur: Liv Marit Haakenstad: På sporet av familien. Kilder og metoder i slektsgransking.

Kjøp på nettet for eksempel hos Tanum, Haugenbok (https://www.haugenbok.no) eller meld frå til Liv Marit Haakenstad, så kan ho ta med bøker.

Pris kr 499.-

Vi gjer merksam på:

• Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.

• Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform: Førelesning, individuelt arbeid, diskusjon og rettleiing.

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Lærar: Liv Marit Haakenstad

Tlf.: 99 01 82 55

Adresse: Karlsvognen 57, 2315 Hamar

E-post: [email protected]

Web site:  www.genit.no

Facebook: https://www.facebook.com/genithaakenstad/

Les meir om Liv Marit Haakenstad

https://no.wikipedia.org/wiki/Liv_Marit_Haakenstad

Datotorsdag 30. september
Tidspunktkl 19:00 - 15:00