mandag 22. juni

Skinnfell, tradisjonell saum og trykking

Start dato: 22.6.2020
Slutt dato: 28.6.2020
Kursnr.: 2001
Lærar: Stina Solheim

Påmeldingsfrist 11. mai 

Obs. Britt Solheim kan desverre ikkje halda kurset i år. Istaden kjem Stina Solheim. Opplegget blir det same og Stina har med alt utstyr og trykkblokker  som Britt til vanleg har med. Stina er Britt si datter og Britt og Stina har arbeidd med skinnfell i mange, mange år.

Les korleis du kan få 10% rabatt!
Påmelding

Lag ein flott saueskinnfell med trykk til seng eller stol. Materialkostnadene er avhengig av kva slag type skinn og kor mange skinn deltakarane ynskjer å bruke. Pris pr skinn varierar frå ca 950 kr til 2000 kr. Fire  skinn er vanleg å bruke.

Materiell elles: skjærnåler, klyper, lintråd, koster til sammen ca 300 kr. Kurslærar kan skaffe materiell og har arbeidsverktøy til utlån for dei som ynskjer det. Britt Solheim har halde skinnfellkurs i ei årrekke, utvikla kursmateriell og gitt ut bok om emnet «Skinnfell du kan lage selv». Kurslærar sender deltakarane utfyllande informasjon om skinn og prisar før kurset. Ho vil ha samtale med deltakarane på førehand når det gjeld skinntype og storleik på fellen. Kurs måndag kl 19 til sundag kl 15. Påmeldingsfrist 11. mai.

Kursplan:

Mål: Når kurset er over skal deltakerne kunne skjære til og håndsy en skinnfell etter tradisjonell metode.

• Deltakerne skal kunne velge materialer og arbeidsredskaper som egner seg til skinnfellsøm.

• Deltakerne skal ha fått kjennskap til tradisjonell bruk av farge, komposisjon og ornamenter i dekortrykk av skinnfeller.

• Kursdeltakerne skal ha kjennskap til ulike alternative trykkfarger og hvordan trykkblokkene lages.

• Deltakerne skal kunne vurdere ulike prinsipper for trykking og ornamentbruk.

• Deltakerne skal ha praktiske ferdigheter i å trykke på skinn.

Ant. timar med lærar 42

Spesielle krav: Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper for å delta på kurset.

Innhald/dagsplan:

Undervisningstid. Måndag 1900-2100. Fyrst felles informasjon i Vesaassalen, deretter startar kurset på verkstaden.

Tysdag – laurdag: Kurs 0830-1600, lunchpause 1200-1245.

Sundag: kurs 0830-1500

Kursets varighet er totalt på 42 timer, som fordeler seg slik:

1.Introduksjon, oversikt over arbeidsprosessen og en kort innføring i norsk skinnfelltradisjon 3 timer

2.Tilskjæring og søm 31 timer

3.Ornamentikk/trykking 8 timer

Kursinnhold

1. Introduksjon. Kurset starter med en bildepresentasjon som viser skinnfelltradisjonen, bruk tidligere og nå, arbeidsgangen, samt litt om ornamentikk, trykking og trykkfarge. Deltakerne får se ulike skinnfeller og ulike typer skinn som kan brukes.Arbeidsredskap og materialer blir vist. Kurskompendium som blant annet beskriver arbeidsgangen i skinnfellsøm og trykking blir delt ut.

2. Tilskjæring og søm. Hovedpunktene i arbeidsgangen fram til ferdig skinnfell gjennomgås.

Skinnene og utnyttelsen av disse vurderes. Det enkelte skinn og fellens størrelse bestemmes. Skinnene tilskjæres. Valg av tråd og nåler, samt begrunnelse for dette gjennomgås. Ulike metoder for svangeskjøting, øvrig innskjøting og innsnitt gjennomgås.

Sting og sømmetode gjennomgås. Bånd til skjøtene klippes/skjæres til og sys på. Sting og arbeidsmåte demonstreres. Kanting av fellen etter alternative metoder vises og materialer til dette vurderes. Materialer til brudekant eller hverdagskant klippes, skjøtes og sys på fellen.

Krus, – individuell merking av skinnfellen i øvre kant demonstreres og ideer til den enkeltes utforming av krus diskuteres.

Oppbevaring og renhold av skinnfell gjennomgås.

3. Trykking. Tradisjonell trykking av skinnfeller og ornamentbruk i ulike deler av landet gjennomgås. Bilder av trykte feller studeres og den enkelte deltaker planlegger trykkingen av sin fell. Praktisk arbeidsmetode demonstreres.

Den enkelte kursdeltaker trykker sin fell etter egne ønsker

Studiematriell:

Bok: «Skinnfell du kan lage selv». kr 350.-

Bruk av trykkblokker og fargestoff kr 350.-

Vi gjer merksam på:•Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål. • Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform: Arbeidsformen er bildepresentasjon (powerpoint-lysbilder), forelesning, demonstrasjoner og individuell veiledning. Eksempler på ferdige skinnfeller blir vist.

Pris: Kurs kr 6300,-

Opphald og mat kr 1150 per døger, 6 døger kr 6900,-

Lærar: Britt Solheim

Tlf.: 92662393

Adresse: Oskar Nissens gate 11, 2819 Gjøvik

E-post: [email protected]

Web site: www.skinnfell.no

Blogg: skinnfell.wordpress.com

Britt Solheim er på Facebook.

Britt sitt skinnfellverksted.Datomandag 22. juni
TidspunktHele dagen