søndag 2. juli, kl 15:00

Skinnfell, tradisjonell saum og trykking

Startdato: 26.06.2023
Sluttdato: 02.07.2023
Påmeldingsfrist: 15. mai
Kursnummer: 2301

Lærar: Stina Solheim

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

Lag ein flott saueskinnfell med trykk til seng eller stol. Materialkostnadene er avhengig av kva slag type skinn og kor mange skinn deltakarane ynskjer å bruke. Pris pr skinn varierar frå ca. kr 950,-  til kr 2000,-. Fire  skinn er vanleg å bruke.

Materiell elles: Skjærnåler, klyper, lintråd, koster til sammen ca. kr 300,-. Kurslærar kan skaffe materiell og har arbeidsverktøy til utlån for dei som ynskjer det. Stina Solheim har holdt skinnfellkurs i mange år. Hun er datter av Britt Solheim, som har holdt skinnfellkurs på Raulandsakademiet i ei årrekke, og utgitt boka «Skinnfeller du kan lage selv». Stina holder kurs over samme lest som Britt, etter tradisjonell metode. Kurslærar sender deltakarane utfyllande informasjon om skinn og prisar før kurset. Ho vil ha samtale med deltakarane på førehand når det gjeld skinntype og storleik på fellen.

Kursplan:

Mål: Når kurset er over skal deltakerne kunne skjære til og håndsy en skinnfell etter tradisjonell metode.

• Deltakerne skal kunne velge materialer og arbeidsredskaper som egner seg til skinnfellsøm.

• Deltakerne skal ha fått kjennskap til tradisjonell bruk av farge, komposisjon og ornamenter i dekortrykk av skinnfeller.

• Kursdeltakerne skal ha kjennskap til ulike alternative trykkfarger og hvordan trykkblokkene lages.

• Deltakerne skal kunne vurdere ulike prinsipper for trykking og ornamentbruk.

• Deltakerne skal ha praktiske ferdigheter i å trykke på skinn.

Antall timar med lærar 40

Spesielle krav: Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper for å delta på kurset.

Innhald/dagsplan:

Kursets varighet er totalt på 40 timer, som fordeler seg slik:

1.Introduksjon, oversikt over arbeidsprosessen og en kort innføring i norsk skinnfelltradisjon 3 timer

2.Tilskjæring og søm 30 timer

3.Ornamentikk/trykking 7 timer

Kursinnhold

1. Introduksjon. Kurset starter med en bildepresentasjon som viser skinnfelltradisjonen, bruk tidligere og nå, arbeidsgangen, samt litt om ornamentikk, trykking og trykkfarge. Deltakerne får se ulike skinnfeller og ulike typer skinn som kan brukes. Arbeidsredskap og materialer blir vist.

2. Tilskjæring og søm. Hovedpunktene i arbeidsgangen fram til ferdig skinnfell gjennomgås.

Skinnene og utnyttelsen av disse vurderes. Det enkelte skinn og fellens størrelse bestemmes. Skinnene tilskjæres. Valg av tråd og nåler, samt begrunnelse for dette gjennomgås. Ulike metoder for svangeskjøting, øvrig innskjøting og innsnitt gjennomgås.

Sting og sømmetode gjennomgås. Bånd til skjøtene klippes/skjæres til og sys på. Sting og arbeidsmåte demonstreres. Kanting av fellen etter alternative metoder vises og materialer til dette vurderes. Materialer til brudekant eller hverdagskant klippes, skjøtes og sys på fellen.

Krus, – individuell merking av skinnfellen i øvre kant demonstreres og ideer til den enkeltes utforming av krus diskuteres.

Oppbevaring og renhold av skinnfell gjennomgås.

3. Trykking. Tradisjonell trykking av skinnfeller og ornamentbruk i ulike deler av landet gjennomgås. Bilder av trykte feller studeres og den enkelte deltaker planlegger trykkingen av sin fell. Praktisk arbeidsmetode demonstreres.

Den enkelte kursdeltaker trykker sin fell etter egne ønsker

Studiemateriell:

Bok: «Skinnfell du kan lage selv» kr 350,-

Bruk av trykkblokker og fargestoff kr 350,-

Vi gjer merksam på:

• Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.

• Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform: Arbeidsformen er bildepresentasjon (powerpoint-lysbilder), forelesning, demonstrasjoner og individuell veiledning. Eksempler på ferdige skinnfeller blir vist.

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Lærar: Stina Solheim

PåmeldingDatosøndag 2. juli
Tidspunktkl 15:00 - 12:00