torsdag 25. juli

Neversløyd/fletting

Start dato: 25.7.2019
Slutt dato: 28.7.2019
Kursnr.: 1961
Lærar: Leikny Bekkevold
Påmeldingsfrist: 13. juni

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

Lær å lage bruksting av never! Never er eit fantastisk materiale som kan nyttast til korger, vesker sko m.m. Leikny Bekkevold er utdanna lærar i kunst og handverk og sysler med ulike håndverk som hekling, veving, broderi og neversløyd. Materialer fra bjørka gir inspirasjon til ulike produkt.  Leikny har lært det grunnleggende håndverket av syster si, Sissel, som har gått på kurs hos fleire av dei gamle meistrane i Finnskogen.  Kurs frå torsdag kl 19 til sundag kl 15. Påmeldingsfrist 13. juni.

Antal timar med lærar :22

Det trengs ingen spesielle forkunnskaper.

Mål:    Bli kjend med eit fantastisk naturmateriale : bjørkenever.

 • Lære bearbeiding, skjæring og lagring av bjørkestrimler
 • Lære minst to grunnleggende fletteteknikker
 • Kunne flette minst 3 ulike nyttegjenstander

Innhold:     –   Neverflakets oppbygging

 • Materialets muligheter og begrensninger
 • Skjæring og preparering av neverremser
 • Lage en gjenstand ved bruk av rettfletting
 • Lage en gjenstand ved bruk av diagonalfletting
 • Vurdering/diskusjon av teknikkene underveis
 • Fortsette på eget valg produkt(er)
 • Litt kulturhistorisk info mellom aktivitetene
 • Ideer til utnytting av neverrestene (smykker,dekorasjoner etc)

Verktøy m.m Ta med:

– Lita spiss saks (Fiskars lille er veldig bra!)

–  Kniv (trenger ikke være spesielt skarp)

– 90 vinkellinjal (rettvinklet, helst minst 30cm lang og av metall)

– Spenol

– Klesklyper, papirklyper ol

– En tube kontaktlim (Biltema har til grei pris)

Ta gjerne med neverflak selv, hvis du har mulighet. Må flekkes i bjørkas sevjetid, ca 20.mai-20.juni avhengig av klima og sted.

Du får             –   Oppskriftshefte med litt historikk og grunnleggende oppskrifter

–    Neverremser til de to første gjenstandene

Du får kjøpt: – Mer never (pris ca kr 200 pr kvm, avh. av kvalitet)

Arbeidsform: Vi veksler mellom fellesundervisning, pararbeid og individuell undervisning.

Ta kontakt med Leikny dersom det er noko du lurar på.

Vi gjer merksam på:
Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.

Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Pris kurs : kr 4000.-    Pris for opphald og mat kr. 3270.- ( 1090 per døger)

Lærar: Leikny Bekkevold
Tlf.: 90529467
Adresse: Steinreisvegen 76, 2212 Lundersæter
E-post: [email protected]

Leikny  er privat på fb, og er også med i ei kulturgruppe som kaller seg Skoginger.

Sjå www,skoginger.no  eller på. fb

Datotorsdag 25. juli
TidspunktHele dagen