mandag 28. juni, kl 19:00

Møbeltapetsering, I

Start dato: 28.06.2021
Slutt dato: 04.07.2021
Kursnr.: 2170
Lærar: Erik Melcher
Fullt

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

 

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

Her kan du lære enkel stopp og trekk av dine eigne stolar. Gjerne antikke stolar. Treverket må vere i orden. For nokon kan det vere aktuelt å lære snøring av fjærer. Snøring av fjærer og stopping er arbeidskrevjande. Lærar tek kontakt med deltakarane før kurset for å bestemme kva som skal gjerast og kva som trengs av materialer og utstyr. Materialkostnad til eit spisestolsete med fjærer er ca. kr 1000.-. Kurset er for nybyrjarar og dei som har arbeidd med møbeltapetsering ei tid. Individuell undervisning. Erik Melcher er meister i faget og har arbeidd som møbeltapetserar I 45 år. Kurs frå måndag kl 19 til sundag kl 15.

Mål: Å gi deltakerene innføring i møbeltapetsering, stoppe- trekke om egne stoler.

Ant. timar med lærar 42

Spesielle krav:Ingen

Innhald/dagsplan:

Kurset er et grunnkurs og omfattar i første rekke faststoppmadrassering og omtrekking av egne seter/stoler. For noen kan det være aktuellt å prøve seg på fjærsetting/snøring/stopp/trekk av for eksempel en biedemeyer-stol eller sete. Enkle stoler uten stopp på ermlen, med sete/rygg for omtrekking vil også være en mulig arbeidsoppgave. Treverket på møblene må være i stand. Det blir liten tid til liming og overflatebehandling. Div. teknikkker og materialkunnskap integreres i kurset.

Studiematriell:

Verktøy som deltagerene må ta med er:

God stoffsaks,

avbiter,

lita, tynn og spiss knipetang,

liten og tynn hammer (pen-hammer),

målband og syl.

Skrivesaker og fotoutstyr e.l. for å dokumentere arbeidsprosess.

Stoff til trekking må heller ikke glemmes.

Symaskin dersom du må sy saman stoff.

Vi gjer merksam på:

Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.

Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform: Fellesundervisning og mye individuell rettledning

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Lærar: Erik Melcher

Tlf.: 90097543

Adresse: Jaktlia 15, 1361 Østerås

E-post: [email protected]

Datomandag 28. juni
Tidspunktkl 19:00 - 15:00