mandag 6. juli, kl 19:00

Møbeltapetsering

Start dato: 6.07.2020
Slutt dato: 12.07.2020

Påmeldingsfrist 25. mai 
Kursnr.: 2070
Lærar: Erik Melcher

Fullt

 

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

Her kan du lære enkel stopp og trekk av dine eigne stolar. Gjerne antikke stolar. Treverket må vere i orden. For nokon kan det vere aktuelt å lære snøring av fjærer. Snøring av fjærer og stopping er arbeidskrevjande. Lærar tek kontakt med deltakarane før kurset for å bestemme kva som skal gjerast og kva som trengs av materialer og utstyr. Materialkostnad til eit spisestolsete med fjærer er ca. kr 1000.-. Kurset er for nybyrjarar og dei som har arbeidd med møbeltapetsering ei tid. Individuell undervisning. Erik Melcher er meister i faget og har arbeidd som møbeltapetserar I 45 år. Kurs frå måndag kl 19 til sundag kl 15. Påmeldingsfrist 25. mai.

Mål: Å gi deltakerene innføring i møbeltapetsering, stoppe- trekke om egne stoler.

Ant. timar med lærar 42

Spesielle krav:Ingen

Innhald/dagsplan:

Undervisningstid:

Måndag 1900-2100. Fyrst felles informasjon i Vesaassalen, deretter startar kurset på verkstaden.

Tysdag – laurdag: Kurs 0830-1600, lunchpause 1200-1245.

Sundag: kurs 0830-1500

Kurset er et grunnkurs og omfattar i første rekke faststoppmadrassering og omtrekking av egne seter/stoler. For noen kan det være aktuellt å prøve seg på fjærsetting/snøring/stopp/trekk av for eksempel en biedemeyer-stol eller sete. Enkle stoler uten stopp på ermlen, med sete/rygg for omtrekking vil også være en mulig arbeidsoppgave. Treverket på møblene må være i stand. Det blir liten tid til liming og overflatebehandling. Div. teknikkker og materialkunnskap integreres i kurset.

Studiematriell:

Verktøy som deltagerene må ta med er:

God stoffsaks,

avbiter,

lita, tynn og spiss knipetang,

liten og tynn hammer (pen-hammer),

målband og syl.

Skrivesaker og fotoutstyr e.l. for å dokumentere arbeidsprosess.

Stoff til trekking må heller ikke glemmes.

Symaskin dersom du må sy saman stoff.

Vi gjer merksam på:

Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.

Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform: Fellesundervisning og mye individuell rettledning

Pris:Kurs kr 6300,-

Opphald og mat kr 6900,- (1150,- pr døger, kurspakke)

Lærar: Erik Melcher

Tlf.: 90097543

Adresse: Jaktlia 15, 1361 Østerås

E-post: [email protected]

Datomandag 6. juli
Tidspunktkl 19:00 - 15:00