mandag 12. juli, kl 19:00

Møbeltapetsering, II

Start dato: 12.07.2021
Slutt dato: 18.07.2021
Kursnr.: 2171
Lærar: Nina Hurum
Påmeldingsfrist 31. mai

Avlyst

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

 

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

Her kan du lære enkel stopp og trekk av dine eigne stolar. Gjerne antikke stolar. Treverket må vere i orden. For nokon kan det vere aktuelt å lære enkel snøring av fjærer. Snøring av fjærer og stopping er arbeidskrevjande. Lærar tek kontakt med deltakarane før kurset for å bestemme kva som skal gjerast og kva som trengs av stoff, materialer og utstyr. Materialkostnad til eit spisestolsete med fjærer er ca. kr 1000.-. Kurset er for nybyrjarar og dei som har arbeidd med møbeltapetsering ei tid. Individuell undervisning.

Om Nina Hurum:

Faglært møbeltapetserer med svennebrev. Engasjert i prøvenemnd, laug og læreplanarbeid for møbeltapetsererfaget. Bachelorgrad i kunst- og arkitekturhistorie fra UiO. Har drevet eget verksted i Oslo de siste ti årene. Respekt for fagets teknikker og historie ligger til grunn for den håndverksmessige gjennomføring av arbeid med hvert møbel.

Mål: Å gi deltakerene innføring i møbeltapetsering, stoppe- trekke om egne stoler.

Ant. timar med lærar 42

Spesielle krav:Ingen

Innhald/dagsplan:

Kurset er et grunnkurs og omfattar i første rekke faststoppmadrassering og omtrekking av egne seter/stoler. For noen kan det være aktuellt å prøve seg på fjærsetting/snøring/stopp/trekk av for eksempel en biedemeyer-stol eller sete. Enkle stoler uten stopp på ermlen, med sete/rygg for omtrekking vil også være en mulig arbeidsoppgave. Treverket på møblene må være i stand. Det blir liten tid til liming og overflatebehandling. Div. teknikkker og materialkunnskap integreres i kurset.

Studiematriell:
  • Stoffsaks
  • Liten spiss tang
  • Lyten tynn hammer
  • Målebånd
  • Syl
  • Papair og blyant
  • Evt symaskin hvis stolen krever søm

En «startpakke» med de nødvendigste verktøy en møbeltapetserer har bruk for kan bestilles frå læraren. Pakken inneholder en tapetserersyl, krumnåler i to størresler, dobbelspissnål, liten tang.

Øvrige verktøy kan også anskaffes via instruktør.

Tekstil og evt pyntespiker/ agramaner/ pyntebånd kan velges og bestilles i verksted i Akersveien 25.

Vi gjer merksam på:

Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.

Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform: Fellesundervisning og mye individuell rettledning

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Lærar: Nina Hurum

Nettsida: http://www.hurumrasmussen.com/

E-post: [email protected]

Instagram: @hurumrasmussen

Facebook: @hurumrasmussen

Datomandag 12. juli
Tidspunktkl 19:00 - 15:00