mandag 4. juli, kl 12:00

Maskinstrikk, Designa Knit

Start dato: 04.07.2022

Slutt dato 10.07.2022

Kursnummer 2249

Lærar : Maria Valsdottir

Påmeldingsfrist 23. mai

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

 

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

Lag dine eigne strikkeplagg! Med dataprogrammet “Designa Knit” er det lett å lage ymse modellar og størrelsar. Her er kurset for deg som har kjøpt programmet, men aldri kome heilt i gang med å bruke det. Du må ha god basiskunnskap på strikkemaskin for å bli med på kurset. Ta med eigen strikkemaskin og datamaskin med program, bruksanvisningar, kablar og det som høyrer til.

Dataprogrammet må vera installert og klart til bruk. Oppgradering kan du bestille hos Maria. Ta gjerne med garn dersom du har noko spesielt du ynskjer å starte på. Du kan ta kontakt med Maria dersom det er noko du lurar på.

 Mål: Å lære det mest grunnleggande innan programmet Designa Knit.

 Ant. timar med lærar 42

 Spesielle krav: Du må ha strikkemaskin med Designa Knit program. Du bør ha strikka ein god del på maskin.

Innhald/dagsplan:

Ta med strikkemaskin og datamaskin med programvare, Designa Knit. Husk på å få med alle kablar og det som høyrer til. Programmet skal vere installert og klar til bruk.

Ta med garn som høver til maskina. Dersom det er eit spesielt plagg du har lyst til å begynne på, ta med garn til det. Maria tek med ein del garn som deltakarane kan få kjøpt.

Maria Valsdottir er forhandler av strikkemaskiner. Dei som melder seg på kurset får 10% rabatt på strikkemaskiner, ribbapparat og fargeveksler.
Se www.mariavals.com for mer info og priser, ønsker du å bestille noe kan Maria ta det med på kurset.

Ta med skrivesaker, saks og måleband, plastlommer og perm til prøver.

Litteratur: Marit Buset: Maskinstrikkeboka 
Disse bøkene kan kjøpes på kurset:
Maskinstrikkeboka Kr. 376,-
Bli venn med strikkemaskinen. Kr. 265,-
Lær deg DesignaKnit kr. 265,-

Vi gjer merksam på:

  • Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.
  • Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

 Arbeidsform: gruppeundervisning og individuell rettleiing

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

 Lærar: Maria Valsdottir

 Tlf.: 91664473

 Adresse: Bygdøy terrasse 14, 0287 Oslo

E-post: [email protected]
facebook: https://www.facebook.com/MariaValsdottir.Knit

Datomandag 4. juli
Tidspunktkl 12:00 - 15:00