mandag 19. juli, kl 19:00

Staskniv til bunad

Start dato: 19.07.2021

Slutt dato: 25.07.2021

Lærar: Morten Håkonsen

Kursnr: 2142

Påmeldingsfrist: 7. juni

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

 

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

På kurset vil du lære heile prosessen med å lage ein bunadskniv med sølvbeslag. Ein sølvholk på skaftet eller og ein sølvholk på slira. Skaft av valbjørk med smidd knivblad.

Innhald:

Skjera til slira, bløyting og holstikking, sying, dekor og overflatebehandling. Skaftarbeid med val av material, forming, skjefting, tilpassing av holker og overflatebehandling. Sølvarbeid: Lage ein holk på skaftet og ein på slira. Lage hengsel for oppheng på slireholken med tilpasning og lodding. Polering og etterbehandling av sølvbeslaga. Kurset høver best for dei som har laga kniv før og erfaring frå sølvarbeid er ikkje nødvendig.

www.mhkniv.no Materialkostnad kr 2500,-

Kurs måndag kl 19 til sundag kl 15. Påmeldingsfrist 8. juni

Kursplan:

Mål:

Du vil lære å lage staskniv med sølvbeslag.

Ant. timar med lærar 42

Spesielle krav:

Du bør ha laga bruksknivar tidligare.

Innhald/dagsplan:

Studiematriell:

Du får låne eller kjøpe naudsynt verktøy av lærar.

Men ta med det du har av privat verktøy.

Husk å merk privat utstyr og verktøy med namn.

Materialkostnad per kniv ca. kr 2500,-

 

Vi gjer merksam på: Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og frå trykksaker til undervisningsføremål. Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform:

Det vil bli lagt vekt på gruppeundervisning med individuell rettledning.

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Lærar:         Morten Håkonsen

Tlf.:             99797996

Adresse:     Kjørbekkdalen 1, 3735 Skien

E-post:        [email protected]

Web site:     www.mhkniv.no.no

Datomandag 19. juli
Tidspunktkl 19:00 - 15:00