mandag 20. juli, kl 19:00

Bunadskniv, staskniv med sølv

Start dato: 20.7. 2020

Slutt dato: 26.7.2020

Lærar: Morten Håkonsen

Kursnr: 2042

Påmeldingsfrist 8. juni

Kurset er avlyst

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

På kurset vil du lære heile prosessen med å lage ein bunadskniv med sølvbeslag. Ein sølvholk på skaftet eller og ein sølvholk på slira. Skaft av valbjørk med smidd knivblad.

Innhald:

Skjera til slira, bløyting og holstikking, sying, dekor og overflatebehandling. Skaftarbeid med val av material, forming, skjefting, tilpassing av holker og overflatebehandling. Sølvarbeid: Lage ein holk på skaftet og ein på slira. Lage hengsel for oppheng på slireholken med tilpasning og lodding. Polering og etterbehandling av sølvbeslaga. Kurset høver best for dei som har laga kniv før og erfaring frå sølvarbeid er ikkje nødvendig.

www.mhkniv.no Materialkostnad kr 2500,-

Kurs måndag kl 19 til sundag kl 15. Påmeldingsfrist 8. juni

Kursplan:

Mål:

Du vil lære å lage staskniv med sølvbeslag.

Ant. timar med lærar 42

Spesielle krav:

Du bør ha laga bruksknivar tidligare.

Innhald/dagsplan:

Undervisningstid.

Måndag 1900-2100. Fyrst felles informasjon i Vesaassalen, deretter startar kurset på verkstaden.

Tysdag – laurdag: Kurs 0830-1600, lunchpause 1200-1245.

Sundag: kurs 0830-1200

Studiematriell:

Du får låne eller kjøpe naudsynt verktøy av lærar.

Men ta med det du har av privat verktøy.

Husk å merk privat utstyr og verktøy med namn.

Materialkostnad per kniv ca. kr 2500,-

 

Vi gjer merksam på: Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og frå trykksaker til undervisningsføremål. Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform:

Det vil bli lagt vekt på gruppeundervisning med individuell rettledning.

Pris: Kurs kr 6300,- Opphald og mat i 6 døger kr 6900,- (1150,- pr døger, kurspakke)

Lærar:         Morten Håkonsen

Tlf.:             99797996

Adresse:     Kjørbekkdalen 1, 3735 Skien

E-post:        [email protected]

Web site:     www.mhkniv.no.no

Datomandag 20. juli
Tidspunktkl 19:00 - 15:00