mandag 3. juli, kl 15:00

Staskniv til bunad

 

Start dato: 03.07.2023

Slutt dato: 9.07.2023

Kursnr: 2320

Lærar: Morten Håkonsen

Påmeldingsfrist: 22.mai

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

 

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

 

På kurset vil du lære hele prosessen med å lage en staskniv til bunad. To sølvholker på skaftet og to på slira

Moten Håkonsen er heiltids knivmakar og knivsmed. Han er ein av landets beste på sitt område og har premiar på øvste hylle både for knivmaking og smiing. Les meir: www.mhkniv.no

Mål: Du vil lære å lage staskniv med sølvbeslag.

Antall timer med lærar: 40

Spesielle krav: Du må ha laga brukskniv tidligere.

 

Innhald:

Slire: På grunn av tiden får du ferdig rett slire, du kan velge mellom dame eller herre kniv.

(gi beskjed hva du ønsker)

Knivblad: Her får du eit smidd laminert blad laget til staskniv

Skaftet: Her får du skaft av valbjerk som du skal tilpasse og overflatebehandle.

 

Sølvarbeid: Lage to holker på skaftet og to på slira (toppholk og doppsko)

Lage hengsel for oppheng på slireholken med tilpasning og lodding. Polering og etterbehandling av sølvbeslaga.

Kurset er for de som har laget kniv før

www.mhkniv.no Materialkostnad kr 2000,-

 

Studiemateriell:

Kurslærer sender en verktøyliste til hver deltager
Du får låne eller kjøpe naudsynt verktøy av lærar.
Men ta med det du har av privat verktøy.
Husk å merk privat utstyr og verktøy med namn.
Materialkostnad per kniv ca. kr 2000,-

Vi gjer merksam på: Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og frå trykksaker til undervisningsføremål. Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform:
Det vil bli lagt vekt på gruppeundervisning med individuell rettledning.

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Lærar:         Morten Håkonsen

Tlf.:             99797996

Adresse:     Kjørbekkdalen 12, 3735 Skien

E-post:        [email protected]

Web site:     www.mhkniv.no

 

Påmelding
Datomandag 3. juli
Tidspunktkl 15:00 - 12:00