torsdag 28. september, kl 15:00

Kniv, grunnkurs

Start dato: 28.9.2023

Slutt dato: 01.10.2023

Kursnummer: 2368

Lærar: Morten Håkonsen

FULLT!

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

Her skal vi lage ein brukskniv med treskaft og lærslire.

  • Klargjering av blad før skjefting
  • Skjefting og forming av skaft
  • Uttak av sliremal
  • Sauming og bearbeiding av slire
  • Oppheng
  • Finish og etterbehandling av slire og skaft

Moten Håkonsen er heiltids knivmakar og knivsmed. Han er ein av landets beste på sitt område og har premiar på øvste hylle både for knivmaking og smiing. Les meir: www.mhkniv.no

Materialkostnad ca kr 850,-.

Mål: Lage en brukskniv med lærslire

Spesielle krav: Ingen

Innhald/dagsplan:

Antall timar: 21

Studiemateriell:

Deltakerne får låne alt dei treng, fordi det er en god del spesialverktøy som trengs.

Om nokon har vært litt borti knivlaging tidlegare, kan dei ta med det handverktøyet dei bruka, så kan vi sjå om det kan brukest eller utbetrast. Ta med det du har.

Dersom du ynskjer det, kan du få kjøpt alt av verktøy og materiell på kurset.


Vi gjer merksam på:

  • Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.
  • Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.


Arbeidsform:

Fellesundervising med teori og individuell rettleiing.

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Lærar: Morten Håkonsen

Tlf.: 99797996

Adresse: Kjørbekkdalen 12, 3735 Skien

E-post: [email protected]

Web site: www.mhkniv.no

Sjå artikkel om Morten Håkonsen som leverte knivar til kokkelandslaget som vann i jan 2015

https://www.nrk.no/telemark/kokkelandslaget-mistenkes-for-knivsmisking-1.12179691

Datotorsdag 28. september
Tidspunktkl 15:00 - 12:00