torsdag 28. oktober, kl 19:00

Kalligrafi

 

Start dato: 28.10.2021
Slutt dato: 31.10.2021

Lærar: Borghild Telnes

Kurs nr: 2151

Påmeldingsfrist: 16. september

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Les korleis du kan få 10% rabatt!

 

Påmelding

Førjulstida er den tida på året då me framleis tek fram penn og papir og sender nokre julekort. Dei aller fleste skriv i alle fall nokre namn på pakkelappane. I vår digitale tastekvardag treng me av og til å stanse opp og bruke litt meir tid på handskrifta vår. På kurset får du innføring i kalligrafiteknikkar du kan bruke i juleførebuingane. Med inspirasjon frå italicskrifta lagar me pakkelappar, julekort og julepynt i papir. Me trenar på å skrive med breidpenn og lærer korleis ein kan bruke pennen til å lage ulike bordar og enkel ornamentikk. Det vert også høve til å trykke enkle motiv med stempelblokker kurshaldaren har skore ut til å trykke med på julekort, pakkelappar og innpakkingspapir. Du treng ikkje å kunne noko om kalligrafi frå før for å få utbytte av kurset.

Kursplan:

Mål:

Ant. timar med lærar 22

Spesielle krav: Godt syn/gode briller. Det held at du som deltakar er motivert og har lyst til å lære.

Studiematriell:

Materialpakke til kalligrafi kostar ca kr 350. Pakka inneheld: kalligrafipenn m/ulike splittar, mønsterark, farga og kvitt papir i ulike gramvekter, limstift, hobbykniv, blandepensel, finare pensel, dobbelsidig tape og trykkfarge og temperafarge du brukar på kurset.

Ta med saks, linjal og korg eller boks til å ha arbeida dine i.

Vi gjer merksam på:

• Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.

• Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform: Fellesundervisning og individuell rettleiing.

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Lærarar: Borghild Telnes

Tlf.: 48030097

Adresse: Mosasida 226, 3840 Seljord

E-post: [email protected]

Web site: www.firingan.com

Facebook: Firingan Kalligrafi

sjå bilete frå utstilling i Japan som Borghild var med på haust 2016 https://www.facebook.com/borghild.telnes?fref=ts

Datotorsdag 28. oktober
Tidspunktkl 19:00 - 15:00