mandag 27. juni, kl 15:00

Frå skog til stol

Startdato: 27.06.2022
Sluttdato: 03.07.2022
Påmeldingsfrist: 16. mai
Kursnummer: 2287
Lærar: Tine Spuur

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

 

På dette kurset lærer du å lage en stol av et tre! Det betyr, at vi begynner med fersk tre, altså tre som ikke er tørket eller forarbeidet, men bare hogget. Vi begynner med å kløyve treet, dernest bearbeidde det med blant annet bandkniv og sponhøvel. Vi lager et sete og setter til slutt sammen delene, slik at du reiser hjem med en unik pinnestol etter eget design. Et holdbart, vakkert møbel som du har fulgt helt fra trestamme til ferdig stol.

Kurset tilpasses alle nivåer, arbeidet er rolig og deltakerne utfører hele prosessen fra levende tre til ferdig ting.

Kursplan:

Mål: Å lage funksjonelle, vakre og holdbare stoler fra fersk tre med håndverktøy

Antall timer med lærer: 42

Spesielle krav: Ingen

Innhald / dagsplan:

På dette kurset arbeider vi med utgangspunkt i fersk tre, og lærer om alle muligheter og fordeler med dette. Treet er mye mykere, når det ikke er tørt, og lett å bearbeidde med håndverktøy. Vi kløyver ut emnene og følger derved fiberretningen og styrken i treet, og får et svært solid resultat. Arbeid med håndverktøy og fersk tre hverken bråker eller støver, er mindre farlig, kan utføres hvor som helst og krever lite investeringer. Det gir stor mestringsfølelse og håndverksmessig og kulturhistorisk innsikt. Vi lærer om treets egenskaper, og om bruk og stell av skjærende verktøy. Stolene vi lager, er av typen pinnestol, men det er rom for eget design av både bein, rygg og sete.

Mandag: Introduksjon av deltakerne og kurset, om verktøy og emner

Tirsdag – torsdag: Kløyve emner til stolbein, ryggspiler og toppstykke, og forme med bandkniv. Toppstykket til ryggen dampes og bøyes.

Fredag: Mens delene tørker, lages setet

Lørdag – søndag: Montering av stolen og finish


Studiemateriell:

Medbringes: Blyant, tommestokk, spikkekniv, klær å jobbe i, notatblokk.

Kan medbringes, eller leies av kursholder: Bandkniv, øks (snekkerøks og kløyvøks), sag, bor (ulike størrelser opp til 25 mm), skavhøvel/sponhøvel, teksle/tverrøks, skavjern eller annet jern til uthuling (kan godt være treskjærerjern), klubbe, bandkrakk, tappkutter, buet sikling, bryner, høvel, kiler til kløyving, drill/borvinde, grindsag med smalt sagblad.

Verktøyleie koster kr 500,-.

Utgifter:

Materialer til en stol koster kr 500,- (sete kr 250,- og deler kr 250,-)

Hvis du har et emne til sete, så ta det gjerne med. Det bør være minst 3 cm tykt, alle treslag duger men furu og andre myke treslag bør være minst 3,5 cm tykke og av bra kvalitet. Emnet bør ikke være helt tørt, men kan gjerne ha ligget ute under tak. Ta med og vi kan se på det sammen. Det går fint å lime sammen to planker for å få nok bredde på emnet. Se på en stol du liker hvor stort du vil ha det.

Resten av stolen lages i fersk tre av bjørk eller selje.

Kjøpe verktøy? Prisen på verktøy varierer, det dyreste her er teksle, snekkerbile og tappkutter til kr 1000-2000 pr stk. Det meste annet kan du få under 1000-lappen. Sjekk evt www.verktoyas.no, www.sloyd-detaljer.no, eller søk på det aktuelle verktøy. Er du usikker, kan du leie verktøy nå, og så bestemme hva du vil skaffe til senere bruk. Det finnes flere typer av det meste, og det er mye smak og vane hva man ender med å like best. På kurset kan du prøve flere typer. Det viktigste er ofte, at verktøyet er skarpt og av god kvalitet. Er du heldig, finner du skatter på loppemarked.

Vi gjer merksam på:

• Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.

• Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform: Fellesundervising og individuelle rettleiing.

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Lærar: Tine Spuur Tlf.: 40612565
Adresse: Dusterudvegen 74, 3656 Atrå
E-post: [email protected]
Web site: www.tinespuur.no
Facebook: www.facebook.com/Tine-Spuur-231907350476187/?ref=hl

Datomandag 27. juni
Tidspunktkl 15:00 - 12:00