torsdag 14. oktober, kl 19:00

Bokbinding, grunnkurs

Start dato: 14.10.2021
Slutt dato: 17.10.2021

Påmeldingsfrist: 2. september 

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Kursnummer: 2184

Lærar: Else Ljungstrøm

 

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

Enkel bokbinding er spanande og det er mange moglegheiter. Du treng ikkje meir utstyr enn dei fleste har heime frå før. For deg som arbeider i skulen er dette ein fin aktivitet. Her kjem det meir informasjon etter kvart.

Kurs frå måndag kl 19 til sundag kl 15- Påmeldingsfrist 24. september

Kursplan:

Mål: Å gje deltakarane grunnopplæring i enkel bokbinding og inspirere til videre arbeid.

Spesielle krav: Berre at du er godt motivert.

Ant. timar med lærar: 22

Innhald/dagsplan:

Studiematriell:

Her kjem det mei informasjon

Husk å merke alt privat utstyr med namn.

Arbeidsform: Fellesundervisning og individuell rettleiing.

Vi gjer merksam på:
  • Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.
  • Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Lærar: Else Ljungstrøm,

Adresse: Chr. H Blomsgate 35, 3717 Skien

Tlf.: 97702411

E-post: [email protected]

Else Ljungstrøm er på Facebook 

Datotorsdag 14. oktober
Tidspunktkl 19:00 - 15:00