torsdag 5. november, kl 19:00

Enkel bokbinding

Start dato: 5.11.2020
Slutt dato: 8.11.2020

Påmeldingsfrist: 24. september 2020 

Kursnummer: 2084

Lærar: Else Ljungstrøm

 

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

Enkel bokbinding er spanande og det er mange moglegheiter. Du treng ikkje meir utstyr enn dei fleste har heime frå før. For deg som arbeider i skulen er dette ein fin aktivitet. Her kjem det meir informasjon etter kvart.

Kurs frå måndag kl 19 til sundag kl 15- Påmeldingsfrist 24. september

Kursplan:

Mål: Å gje deltakarane grunnopplæring i enkel bokbinding og inspirere til videre arbeid.

Spesielle krav: Berre at du er godt motivert.

Ant. timar med lærar: 22

Innhald/dagsplan:

Undervisningstid.

Torsdag 1900-2100. Fyrst felles informasjon i Vesaassalen, deretter startar kurset på verkstaden.

Fredag – laurdag: Kurs 0830-1600

Sundag: kurs 0830-1500, lunchpause 1200-1245.

Studiematriell:

Her kjem det mei informasjon

Husk å merke alt privat utstyr med namn.

Arbeidsform: Fellesundervisning og individuell rettleiing.

Vi gjer merksam på:
  • Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.
  • Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Pris: Kurs kr. 4200,-

Opphald og mat i 5 døger kr. 3450,- (kr 1150 per døger, kurspakke)

Lærar: Else Ljungstrøm,

Adresse: Chr. H Blomsgate 35, 3717 Skien

Tlf.: 97702411

E-post: [email protected]

Else Ljungstrøm er på Facebook 

Datotorsdag 5. november
Tidspunktkl 19:00 - 15:00