mandag 20. juli, kl 19:00

Treskjering, dragestil

Start dato: 20.7.2020
Slutt dato: 26.7.2020
Kursnr.: 2012
Lærar: Erling Hatlevik

Ny lærar på dette kurset. Vi ynskjer Erling Hatlevik velkommen til Raulandsakademiet.
Påmeldingsfrist: 8. juni

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

På kurset blir det undervist i dragestil inspirert av stilen utvikla av Lars Kinsarvik og Magnus Dagestad. Du får opplæring i materiallære og sliping av jern. Bruk av kontursag og overfres. Du får grunnleggande opplæring i dragestil. Kurset høver for både nye og øvde treskjerarar. Det blir faste oppgåver frå kurslærar. Erling Hatlevik driv med hobby treskjæring og ser dette som ein terapi i ein ellers hektisk hverdag. Han har fått opplæring av Anneli Engeland og Rune Hjelen.

Materialutlegg 800 kr. Leige av jern kr 300.-. Kurs frå måndag kl 19 til sundag kl 15. Påmeldingsfrist 8. juni.

Mål: Å gje grunnleggande opplæring i å skjære dragestil.

 Ant. timar m/lærar: 42

 Spesielle krav: Ingen

 Innhald/dagsplan: Undervisningstid:

Måndag 1900-2100. Fyrst felles informasjon i Vesaassalen, deretter startar kurset på verkstaden.

Tysdag – laurdag: Kurs 0830-1600,

Sundag: kurs 0830-1500. lunchpause 1200-1245.

Måndag kveld. Orientering om kurset. Gjera seg kjend på verkstaden, verktøy og materialer. Bli kjend med kvarandre, kva slag erfaringar og forventningar har kvar einskildt? Sikkerhetsreglar.

Tysdag. Påteikning av mønster, materiallære.

Onsdag. Litt om jerna, skjæring. Sliping av jern.

Torsdag. Skjæring. Bruk av kontursag og overfres.

Fredag. Skjæring.

Laurdag. Skjæring, gjera ting ferdig.

Sundag. Gjera arbeidet ferdig. Snakke om korleis ein kan jobba vidare på eigne hand.

Oppsummering og rydding.

 

 Studiematriell:

Ta med treskjærarjern, blyant (HB), viskelær og notatblokk eller skisseblokk.

Jern kan leigast for kr 300.-

Materialpris 800 kr.

 Bøker:

«Treskjering» av Knut Engeland kr 300.-

» Treskjærings mønster» av Knut Engeland kr 360,-

 Arbeidsform: Fellesundervisning om materiallære og sliping av jern. Individuell hjelp til skjæring

 

Vi gjer merksam på: Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.

Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

 

Pris: Kurs kr. 6300.-   Opphald og mat i 6 døgn kr. 6900,- (1150 per døger, kurspakke)

 

Lærar: Erling Hatlevik  Adresse: Einerhaugen 2A, 5141 Fyllingsdalen   Tlf.: 905 64 919

 E-post: erling[email protected]

 Facebook: Erling er på facebook

 

 

Datomandag 20. juli
Tidspunktkl 19:00 - 15:00