mandag 20. juli, kl 19:00

Treskjering, dragestil

Start dato: 20.7.2020
Slutt dato: 26.7.2020
Kursnr.: 2012
Lærar: Anneli Engeland
Påmeldingsfrist: 8. juni

 

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

På kurset blir det undervist i dragestil inspirert av stilen utvikla av Lars Kinsarvik og Magnus Dagestad. Du får opplæring i materiallære og sliping av jern. Du får grunnleggande opplæring i dragestil. Kurset høver for både nye og øvde treskjerarar. Det blir faste oppgåver frå kurslærar. Anneli Engeland driv eigen treskjerarverkstad i Granvin. Materialutlegg 800 kr. Leige av jern kr 300.-. Kurs frå måndag kl 19 til sundag kl 15. Påmeldingsfrist 8. juni .

Mål: Å gje grunnleggande opplæring i å skjære dragestil.

 Ant. timar m/lærar: 42

Spesielle krav: Ingen

Innhald/dagsplan:

Undervisningstid:

Måndag 1900-2100. Fyrst felles informasjon i Vesaassalen, deretter startar kurset på verkstaden.

Tysdag – laurdag: Kurs 0830-1600,

Sundag: kurs 0830-1500. lunchpause 1200-1245.

Måndag kveld. Orientering om kurset. Gjera seg kjend på verkstaden, verktøy og materialer. Bli kjend med kvarandre, kva slag erfaringar og forventningar har kvar einskildt?. Sikkerhetsreglar.

Tysdag. Påteikning av mønster, materiallære

Onsdag. Litt om jerna, skjæring. Sliping av jern.

Torsdag. Skjæring. Sliping av jern.

Fredag. Skjering

Laurdag. Skjering, gjera ting ferdig

Sundag. Gjera arbeidet ferdig. Snakke om korleis ein kan jobba vidare på eige hand.

Oppsummering og rydding.

Studiematriell:

Ta med treskjærarjern, blyant (HB), viskelær og notatblokk eller skisseblokk.

Jern kan leigast for kr 300.-

Materialpris 800 kr.

Bøker:

“Treskjering” av Knut Engeland kr 300.-

” Treskjærings mønster” av Knut Engeland kr 360,-

Arbeidsform: Fellesundervisning om materiallære

og sliping av jern. Individuell hjelp til skjæring

Vi gjer merksam på:

  • Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.
  • Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Pris: Kurs kr. 6300.-
Opphald og mat i 6 døgn kr. 6900,- (1150 per døger, kurspakke)

Lærar: Anneli Brekke Engeland

Adresse: Nadlane 41, 5708 Voss

Tlf.: 415 11 954

E-post: [email protected]

Web site:

Facebook: Anneli er på facebook

 

Les artikkel om Anneli

http://www.avisa-hordaland.no/nyhende/anneli-vil-sikra-treskjerarfaget-1.1825708

Datomandag 20. juli
Tidspunktkl 19:00 - 15:00