mandag 26. juli, kl 19:00

Ølhøner

Start dato: 26.07.2021
Slutt dato: 01.08.2021
Kursnr.: 2190
Lærar: Jørn Thore Morønning

Påmeldingsfrist: 14. juni

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

På dette kurset skal du lære å lage ølhøner. Meir info kjem her.

Mål: Å gje grunnleggande opplæring i å skjære ølhøner.

Ant. timar m/lærar: 42

Spesielle krav: Ingen

Innhald/dagsplan

Studiematriell:

Arbeidsform: Fellesundervisning om materiallære og sliping av jern. Individuell hjelp til skjæring

Vi gjer merksam på: Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.

Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Lærar: Jørn Thore Morønning

Adresse:

Tlf.:

E-post:

Facebook:

 

 

Datomandag 26. juli
Tidspunktkl 19:00 - 15:00