mandag 26. juli, kl 19:00

Spikking av ølhøner

Start dato: 26.07.2021
Slutt dato: 01.08.2021
Kursnr.: 2190
Lærar: Jørn Thore Morønning

Påmeldingsfrist: 14. juni

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

På dette kurset skal du lære å skjære, dekorere og male ølhøner. Du vil lære litt om ølhønas plass i folketroen og hvorfor man valgte fugleformen på drikkekaret. Du vil også få en innføring i ulike teknikker for å holde verktøyet skarpt. Samt hva slags treverk som egner seg til skjæring og hvordan man lager emner.

Om Jørn Thore Morønning: Drevet med skjæring av ølhøner i ca 10 år. Aktiv medlem i Gjøvik husflidslag og ringleder for trering i laget. Har deltatt på ølhønekurs hos Harald Kolstad, og har holdt flere ølhønekurs i regi av Gjøvik husflidslag. I tillegg til skjæring av ølhøner er han interessert i det meste av trearbeid som f.eks. trykkblokker, treskjæring, sveiping, spikking, osv.

Mål: Å skjere, dekorere og behandle ei ølhøne.

Ant. timar m/lærar: 42

Spesielle krav: Det er ingen spesielle krav og det krever ingen forkunnskaper for dette kurset.

Innhald/dagsplan

Mandag kveld. Gjennomgang av sikkerhetsregler for bruk av utstyr og verksted. Bli kjent med hverandre, deling av forventninger, bakgrunn og forventinger.

Tirsdag. Starte å forme ei ølhøne, gjennomgang av hvordan man holder verktøyet skarpt under bruk og litt om noen grunnregler man forholder seg til når man skjærer.

Onsdag. Fortsette å forme ølhøne, starte uthuling av corpus og starte på en gjennomgang av ølhønas historie.

Torsdag. Fortsette skjæring/uthuling og starte på dekorering av høna. Gjennomgang av ornamentikk som ble brukt ved dekorering. Starte med behandling av ølhøna for de som er klare til det.

Fredag. Fortsette skjæring/uthuling/dekorering, behandle ølhøna og lære hvordan man skjærer emner og hva slags treslag som egner seg til ølhøner.

Lørdag. Gjøre arbeid ferdig og lære ulike måter å sette opp verktøyet man bruker til skjæring.

Søndag. Gjøre seg ferdig, oppsummere og rydde verkstedet

Studiematriell:

Ta med kniv og utstyr til uthuling, hvis du har. I tillegg kan du ta med blyant og viskelær.

Utstyr du trenger kan leies for 300 kr, men kan også kjøpes av kurslærer.

Emner kjøpes for ca 200 kr pr stk.

Litteratur:

  • Norske drikkekar av tre, Per Gjærder, 1975
  • By og Bygd, Norsk folkemuseums årbok, 1985-86 (1 kapittel)
  • Drikkestell for øl i Trøndelag, Ola Grefstad, 2014
  • Ølhøner Del 1, Per Terje Norheim, 2018 (The Gundersen Collection)

Arbeidsform: Individuell hjelp til skjæring, uthuling og behandling. Fellesundervisning i skjæring av emner og behandling av verktøy.

Vi gjer merksam på: Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.

Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Lærar: Jørn Thore Morønning

Adresse: Fagerlundvegen 65, 2850 Lena

Tlf.: 91 75 57 75

E-post: [email protected]

Facebook: Er på Facebook og på Instagram som #oelfugl

 

Datomandag 26. juli
Tidspunktkl 19:00 - 15:00