torsdag 13. juli, kl 15:00

Rosesaum, skjortebroderi frå Vest-Telemark

Start dato: 10.07.2023
Slutt dato: 13.07.2023
Kursnr.: 2336
Lærar: Inger Olsnes
Påmeldingsfrist: 29.mai

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

 

På kurset lærar du å brodere rosesaum på skjorteliner som er bruka til den rosesauma Vest-Telemarksbunaden.

Mål: Lære å brodere rosesaum til Vest-Telemark bunaden.

Spesielle krav: Du må ha godt syn , ta med lupe dersom naudsynt.

Antal timar: 21

Studiemateriell:

Lærar vil ta med prøvelappar med garn til alle.

Ta med

  • Kanavanåler, spisse nr24 og/eller nr26
  • Påteikna skjorteliner
  • Molinegarn
  • Broderisaks

Du kan få kjøpt material på Vinjebue (tlf 90026467) evt. andre husflidsbutikk som driv med bunad. Det er smart å bestille materiellet i god tid då dei kan ha det travelt på sommaren.

Vi gjer merksam på:

• Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.

• Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform: Fellesundervising og individuelle rettleiing.

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Lærar: Inger Olsnes

Påmelding
Datotorsdag 13. juli
Tidspunktkl 15:00 - 12:00