søndag 23. juli, kl 15:00

Biletvev

 

Startdato: 17.07.2023
Sluttdato: 23.07.2023
Påmeldingsfrist: 5.juni
Kursnummer: 2311
Lærar: Anne Grete Krogstad

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

 

Innføring i billedvev for nybegynnere, men har du litt erfaring og trenger oppfrisking av kunnskap eller litt hjelp til å realisere et prosjekt passer det også for deg. Her kan du veve tradisjonelt eller eksperimenterande etter eige ynskje. Det blir undervist i grunnleggande teknikkar, både tradisjonelle og nyare variantar. For dei heilt ferske er det lurt å byrje med ein prøvelapp. Lærar har opplegg og garn til prøvelapp. Har du lyst til å lage eigne komposisjonar, får du hjelp og rettleiing til det. Du treng ikkje vera god til å teikne. Biletvev er eit stort kunnskapsfelt, du kan sjølv velje område du vil arbeide med; teknikkar, fargar, materialkombinasjonar, komposisjon eller uttrykk. Du må ha eiga biletvevramme. Ta kontakt med kurslærar dersom du har behov for material.
Anne Grete Krogstad har Master i tradisjonskunst, og held kurs innan fleire teknikkar for både vaksne og barn.

Mål: Deltageren skal mestre enkle billedvevteknikker, og anvende dem i billedkomposisjon, og oppnå en forståelse for teknikkens virkemidler og muligheter.

Antall timar med lærar: 40

Spesielle krav: Ingen

Innhald/dagsplan: Hver dag veksler mellom felles gjennomgang, individuelt arbeid, individuell veiledning og felles diskusjoner.  Temaene blir tatt opp etter elevenes behov.

Temaene omfatter:

 • Gjennomgang av vevrammen, hvordan den rennes.
 • Grunnleggende teknikker, trapping, rette og spisse hakk, kamming, soumak.
 • Renningstetthet, garnkvalitet, variasjon av materialer.
 • Montering, feste tråder, flettekant, oppheng.
 • Historikk, billedvevens utvikling i Norge og Europa.
 • Nybegynnere starter med prøvelapp.

Studiemateriell:

Deltakerne må ha med:

 • Billedvevramme, gaffel, målebånd, saks, butt stoppenål, søsternåler og skrivesaker.
 • Vevmateriale til prøvelapp fås kjøpt av lærer.
 • Deltagere må selv ta med garn og mønster de ønsker å veve. Har du håndspunnet «effektgarn» kan det gi fine effekter.
 • Noe garn, for de som ønsker å eksperimentere, kan kjøpes av kurslærer.
 • Ta gjerne kontakt med lærer i forkant av kurset.
 • Utlegg til prøvevev ca. kr. 200,-

Vi gjer merksam på:

 • Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.
 • Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform: Forelesing, individuelt arbeid, individuell rettleiing

Lærar:             Anne Grete Krogstad
Tlf.:                   938 51 579
Adresse:         Lunderveien 11, 1866 Båstad
E-post:            [email protected]
Hjemmeside:   www.agkrog.no
Facebook:         Netthendt

Datosøndag 23. juli
Tidspunktkl 15:00 - 12:00