mandag 20. juli, kl 19:00

Beltestakk jakke/trøye

Start: 20.7.2020

Slutt: 26.7.2020

Lærar: Olav Valen

Kursnummer: 2018

Påmeldingsfrist 8. juni 2020

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

Har du beltestakk , men manglar trøye eller jakke? Det er ikkje alltid solskinnsdagar så det kan vera lurt med eit ytterplagg. Olav Valen har sin eigen verkstad i Lunde i Telemark og syr beltestakkar og bunader frå Telemark både til damer og karar. Her kjem det meir informasjon.

Kurs fra mandag kl 19 til søndag kl 15. Påmeldingsfrist 8. juni

Mål: Å sy jakke eller trøye til beltestakk. 

Målgruppe: alle som er interessert i faget. Det er fordel om du har sydd ein del.

Timetal 42

Innhald/dagsplan:

Undervisningstid: Mandag 19 – 21.

Tirsdag – lørdag 8.30 – 16.

Søndag 8.30 – 15. Lunchpause 12 – 13

Studiematriell:

Her kjem det meir informasjon .

Materialkostnader 

Ta med:

Symaskin med ekstra nåler, tråd, , saks, (både tøysaks og papirsaks), synåler, måleband,

Husk å merke privat utstyr med namn.

Litteratur: 

Vi gjer merksam på:

  • Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.
  • Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform: Fellesundervising og individuelle rettleiing.

Pris på kurset kr 6300,-

Opphald og mat i 6 døger kr 6900,- (1150 per døger, kurspakke)

Lærar:    Olav Valen, Nordheimsvegen 5, 3825 Lunde

e-post:  [email protected]

Tlf.:    46526845    

Hjemmeside:

Facebook: Olav Valen er på Facebook

Datomandag 20. juli
Tidspunktkl 19:00 - 15:00