mandag 17. juli, kl 15:00

Akvarell

Startdato: 17.07.2023
Sluttdato: 23.07.2023
Påmeldingsfrist: 5. juni
Kursnummer: 2335

Lærar: Ivar Øksendal

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

Lag dine eigne kunstverk med akvarell! Å male akvarell ser kanskje lett ut? Men her er det mykje å lære….. Du blir kjent med ulike akvarellteknikkar. Vi målar akvarell både ute og inne, landskap, oppstilling m.m.

Ivar Øksendal er utdanna frå Statens Kunst-og Handverkskole og Statens Kunstakademi, har hatt mange separatutstillingar og er innkjøpt av fleire galleri.

 

Mål: Å gje ei innføring i akvarellteknikkane.

 Ant. timar med lærar: 40

Spesielle krav: Kurset passer for alle, om du har erfaring eller ei.

 

Innhald/dagsplan:  

Emne vi vil koma innom under kurset:

Utstyr og materiallære

Maleteknikkar og penselføring

Komposisjon og bildebygging

Tre former for perspektiv

«Den kreative prosess»

Praktiske øvelsar og ferdiggjøring

Landskap, stilleben og portrett mm.

Kursdagen tek til med innleiande foredrag og undervisning. Vi arbeider med akvarell med forskjellige motiv.

Studiematriell:

Deltakarane bør ha med seg:

Skrin med akvarellfarger

Akvarellpenslar

Akvarellpapir av «god kvalitet»

Glass med lokk til vann (eit reint syltetøyglass eller liknande)

Blyant og viskelær

Maskeringsteip

Tørkepapir

Saks

Tapetkniv/ skjærekniv

Plate til å arbeide på ute. Ei plate av huntonitt eller finèr f.eks. 40×50 cm.

Hårfønar dersom du har

Liten ryggsekk og ein campingstol for å arbeide ute dersom det er vær til det.

Det er mogeleg å få kjøpt akvarellpensler, akvarellpapir og akvarellfarger på kurset.

 

Vi gjer merksam på:• Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.• Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

 

Arbeidsform: Du får korrektur under arbeidet og ei oppsummering i plenum etter kvar av øvingane.

Dersom det er ver til det, kan vi arbeide ute, eller vi arbeider inne.

 Lærar: Ivar Øksendal Tlf.: 40490508  Adresse: Sløyfeveien 4, 3120 Tønsberg

E-post: [email protected]: Web: www.ivaroksendal.com. her finn du for eksempel CV m.m.

e-post: [email protected] Tlf.:35 07 32 92   Web:https://raulandsakademiet.no/

 

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Påmelding
Datomandag 17. juli
Tidspunktkl 15:00 - 12:00