torsdag 28. oktober, kl 19:00

Bunadsband frå Vest-Telemark

Start dato: 28.10.2021
Slutt dato: 31.10.2021
Kursnr.: 2183
Lærar: Eli Vesaas
Påmeldingsfrist: 16. september

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

Du lærar veving av plukkeband i grind med og uten spalter.Typiske eksempel på plukkeband er band til Vest- Telemark bunaden, her er botnveven i mercerisert bomull med mønstertrådar i ull. Vevmetoden gjev deg stor fridom når det gjeld mønster og motiv. Me vil og sjå på anna redskap til og veva band med. Du må ha med bandgrind, helst med spalter og helst grind med 9 spalter, ein trekniv til og plukke mønster med, eit bandvevfeste og belte til å feste bandvevfeste rundt livet. Lærar har med vevmønster og garn, og kan låne ut noko vevutstyr. Kostnader ca.kr.300.-

Eli Vesaas er vevlærar, har produsert vevnader for sal og har hatt mange kurs.

Kurs frå torsdag kl 19 til sundag kl 15. Påmeldingsfrist 24. september.

Kursplan:

Mål: Veve stutte prøver på plukkeband i grind med eller utan spalter.

Ant. timar med lærar 22

Spesielle krav: ingen

Innhald/dagsplan:
  • Historikk omkring bandveving
  • Syne og få innføring i ymse plukketeknikkar
  • Få innblikk i ymse reiskap til bandveving
Studiematriell:

Studiematriell:

Du må ha med:

Skrivesaker, rutebok/rutepapir, måleband og saks.

Bandgrind, helst grind med 9 spalter.

Bandvevfeste

Bandvevbelte

 

Dette kan du låne av Eli:

Ein trekniv til og plukke mønster med. Er lett å lage sjølv elles kan du låne av Eli.

Eit bandvevfeste og belte til å feste bandvevfeste rundt livet.

 

Dette får du kjøpt på kurset:

Bandvevfeste og belte kan du få kjøpt på Raulandsakademiet.

Pris: bandvevfeste kr 150,- bandvevbelte kr 250.-

Bandgrind med 9 spalter kr 500.- får du kjøpt på Raulandsakademiet.

Lærar har med vevmønster og garn

Kostnader ca.kr. 300.-

Vi gjer merksam på:

• Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.

• Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform: Fellesundervisning og individuell rettleiing.

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Lærar: Eli Vesaas

Tlf.: 90923107

Adresse:Vesaasvegen 181, 3890 Vinje

E-post: [email protected]

Sjå artikkel I Bunad om bandvevingskurset til Eli Vessas

Datotorsdag 28. oktober
Tidspunktkl 19:00 - 15:00