Historie


Holtardalen er et av Norges største hyttefelt!

Området er utviklet av og eies av Rauland Invest AS. Selskapet har et nært samarbeid med den opprinnelige grunneieren Tov Svalastog, som fortsatt eier store områder i og rundt Holtardalen.

Rauland Invest AS regulerer, eier og bygger ut all infrastruktur som vei, vann og avløp i Holtardalen. Selskapet har i hovedsak solgt tomter til utbyggere, som igjen har solgt ferdige hytter til forbrukere. Rauland Invest bygger også noen fritidsboliger for salg selv og selger også tomter til forbrukere direkte.

Den første reguleringsplanen ble vedtatt sommeren 2006. To nye reguleringsplaner har blitt vedtatt senere.Rauland Invest bygget skianleggene i Holtardalen, og Holtarheisen åpnet 12 januar 2008. De første hyttene sto ferdig til påsken samme år.

Det har i årene etter dette blitt bygget omkring 50 enheter hver år! Totalt er det investert over 2 milliarder i hytter, skianlegg og infrastruktur i Holtardalen. Gjennom alle disse årene fra 2008 har det gjennomsnittlig arbeidet langt over 50 personer i området hver eneste dag. Dette er blant annet anleggsfolk, snekkere, rørleggere, elektrikere, andre håndverkere, folk fra Kraftlaget, Vinje kommune, brøytemannskaper og ansatte i skisenteret.

Hyttebyggingen representerer en formidabel verdiskapning i Vinje kommune. Byggingen i seg selv skaper en stor mengde lokale arbeidsplasser, og den varige bruken av hyttene bidrar til en evig og trygg omsetning.

Slik så parkeringsplassen i Holtardalen ut i 2007.

Parkeringsplassen i Holtardalen i 2007.


Vinje kommune har i de siste 20 årene vært klart størst i Norge i antall nybygde fritidsboliger, og Vinje er nå Norges 4. største hyttekommune. En stor del av alle hytter som er bygget i Vinje kommune er bygget nettopp i Holtardalen.

Les mer: Planer og dokumenter

Det er nå få tomter igjen, og interessen for tomter og hytter i Holtardalen er større en noen gang!

Området har i lang tid vært preget av mye arbeid, men mange ser nå en ende på dette! Rauland Invest har et stort fokus på ferdigstillelse av de enkelte felt, og det brukes betydelige ressurser på tilsåing og opparbeidelse av områder for lek og trivsel.

Rauland Invest deltar praktisk og økonomisk i arbeidet med Rauland som destinasjon.

Les mer: Tomter til salgs