Praktisk info

Det skal være enkelt å ha hytte på Vierli. Her finner du litt praktisk informasjon som du som hytteeier vil ha nytte av å vite.

Vi anbefaler også hytteeiere å melde seg inn Rauland Hyttevelforening  som gir mye nyttig og relevant informasjon.

Har du noen spørsmål?

Kontakt Kristin Larsen / Håvard Bjørke
[email protected]/ [email protected]


Brøyting på Vierli

Brøyting og sommervedlikehold av veier blir utført av Rauland Skisenter. Brøyting bestilles via appen/nettsiden Hyttetjenester.

Hyttetjenester er et system utviklet av Netsense Software Services AS som forenkler administreringen av brøytetjenester for brøytefirmaer. Alle hyttene blir registrert i systemet og koblet opp mot hytteeierne. For spørsmål rundt brukere og eller innlogging, ta gjerne kontakt med Håvard pr. e-post, [email protected]

For mer informasjon om hyttetjenester gå til https://hyttetjenester.net

Parkering

All parkering skal finne sted på egen eiendom. Dersom man må parkere et annet sted over natten,  for eksempel på våre parkeringsplasser på Vierli må dette avklares med Rauland Skisenter. Bakgrunnen for dette er at parkerte biler vil stå i veien for brøyting og annen drift. Tilsvarende gjelder for tilhengere.

Skog og andre fellesområder

Det er ikke tillatt å hugge trær utenfor egen tomt uten tillatelse fra Vierli Eigedom. Det er ofte mulig å hugge ved, ta kontakt med Håvard Bjørke om man ønsker å avklare evt. hogst utenfor egen tomt.

Gje Låm

Gje Låm er løypeavgiften i Rauland! På Vierli er dette en tinglyst forpliktelse på alle tomter solgt etter 2018 som påhviler alle hytter. Noen steder er dette tinglyst direkte på din tomt, andre ganger følger det av tinglysing på den eiendom din tomt er fraskilt fra og noen ganger følger dette bare av kontraktene. Det kan skje at noen selgere har glemt å opplyse om dette ved videresalg, men vi regner med at alle uansett betaler dette med stor glede. Dette er din garanti for at det faktisk ER løyper til vårt område. Og bedre skal det bli! Dette koster nå kr 1000,-. Det er neppe dyrt for flotte opplevelser i et av Norges beste løypenett!

Kildesortering er fremtiden - også på hytta!

Det er innført kildesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet på Vierli og i Holtardalen. Du kan hente matavfallsposer gratis i en av matbutikkene i Krossen og på Vierli Kafeteria. Husk at bioposer er ferskvare, så man trenger ikke hente flere ruller enn det man benytter noen måneder frem i tid.

Containere

Dersom en container er full, må du forsøke en annen! Dersom alle er fulle må du benyttet et annet returpunkt, ta med deg avfall hjem eller vente på tømming. Fulle containere kan meldes til Renovest på tlf 35 06 80 00. Avfall skal aldri legges på utsiden av en container, selv om andre har gjort dette før deg! Nesten alltid er det ledig i en annen luke. Her oppe er det både fugler, rev, ulv og bjørn som drar søppel utover. Dette går i snøfreser og bekker og forsøpler vår vakre natur.

Annet avfall

Bygningsmaterialer, elektroavfall og annet som ikke er vanlig husholdningsavfall må leveres til avfallsmottak i Åmot eller Vinje. Dette skal ikke legges på de vanlige returpunktene. Juletrær skal ikke legges igjen. Dette lager dere til kompost eller brenner i peisen!

Kameraovervåkning

Det er kameraer på enkelte av returpunktene. Det er dessverre slik at noen fyller opp med feil type avfall, og vi må sammen arbeide for at dette tar slutt.

Fremtiden

Det er store prosjekter knyttet til renovasjonspunktene. Det vil komme nye containere og returpunktene vil bli både opplyst og ryddige. Vi oppfordrer alle til å sortere riktig. Bli med på en dugnad for å holde disse plassene pene og ordentlige! Se mer på renovest.no