Styremedlemmer i Rauland Skisenter Hytteforening

Publisert: 06.10.2021 21:10

Styret består av følgende personer 2021:

Monica Wathne / styreleder

Jan Tore Flatnes / nestleder

Jarle Rygg  / kasserer

Richard Wathne / styremedlem

Kontaktinfo til Hytteforening er :
 Tlf er 93077210