mandag 20. juli, kl 19:00

Skrivekurs, å skrive livsfortelling

Start dato: 20.7.2020
Slutt dato: 23.7.2020
Kursnr.: 2003
Lærar: Kjersti Wold
Påmeldingsfrist: 8. juni

 

Les korleis du kan få 10% rabatt!

 

Påmelding

«Skriv ditt Liv» heiter boka som Kjersti Wold kom med rundt påsketider 2015. Dette er den fyrste boka i sitt slag og er ei bok som mange har venta på.

I boka «Writing your life story» seier forfattaren Michael Oke: «Din historie er unik. Hvis den ikke blir skrevet ned vil den forsvinne.» Han skriv vidare: «Jeg tror at det mest verdifulle vi kan gi til vår familie og de som skal følge etter oss, er en fortrolig, førstehånds beretning om våre liv.» På dette kurset lærer du ulike innfallsvinklar og teknikkar for å skrive ned dine eigne erfaringar. Du får praktiske tips og råd for å starte eller avslutte eit skriveprosjekt, der du jobbar med eigen erindring og hentar inspirasjon fra eige liv. Kurset krev ingen førehandskunnskap. Kjersti Wold er skjønnlitterær forfattar og har saman med Gro Dahle gjeve ut to bøker om kreativ skriving. Ho har hatt fleire hundre skrivekurs og er ein av dei mest etterspurte kursleiarane i landet. www.noesis.no Kurs måndag kl 19 til torsdag kl 12. Påmeldingsfrist 8. juni

Kursplan:

Mål:Å stimulere til skrivelyst og lære den enkelte deltaker hvordan han/hun kan bruke sitt eget bakgrunnsstoff i forhold til å nedtegne erindringer eller lage tekster med utgangspunkt i eget liv.

Ant. timar med lærar 22

Spesielle krav: ingen

Innhald/dagsplan:

Undervisningstid:

Måndag 1900-2100. Fyrst felles informasjon i Vesaassalen, deretter startar kurset på verkstaden.

Tysdag og onsdag: kurs 0830-1600. Torsdag: kurs 0830-1500.  Lunchpause 1200-1245.

Studiematriell:

«Skriv ditt liv» av Kjersti Wold,

”Velkommen til språket” av Gro Dahle og Kjersti Wold

”Skriveboka” av Merete Morken Andresen.

Disse bøkene behøver en ikke å kjøpe på forhånd, en kan utmerket delta på kurset uten å ha lest eller kjøpt bøkene. Det viktigste å ta med er noe å skrive med og på.

De som ønsker å ha med egen PC kan det, men vi vil i hovedsak skrive for hånd.

Vi gjer merksam på:

Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.
Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.
Arbeidsform:

Fortrinnsvis jobber deltakerne individuelt, men gruppearbeid kan også forekomme.

Pris: Kurs kr 4200,-  Opphald og mat i 3 døger kr 3450,- (1150,- pr døger, kurspakke)

Lærar: Kjersti Wold

Tlf.: 90941394

Adresse: Prestekragen 9, 3086 Holmestrand

E-post: [email protected]

Web site:         www.noesis.no

Kjersti Wold er på Facebook

Datomandag 20. juli
Tidspunktkl 19:00 - 15:00