torsdag 13. juli, kl 15:00

Skrivekurs, å skrive livsfortelling

Start dato: 10.07.2023
Slutt dato: 13.07.2022
Kursnr.: 2303
Lærar: Kjersti Wold
Avlyst

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Les korleis du kan få 10% rabatt!

 

Påmelding

 

I boka «Writing your life story» seier forfattaren Michael Oke: «Din historie er unik. Hvis den ikke blir skrevet ned vil den forsvinne.» Han skriv vidare: «Jeg tror at det mest verdifulle vi kan gi til vår familie og de som skal følge etter oss, er en fortrolig, førstehånds beretning om våre liv.»

I 2015 utkom Kjersti Wold med ei bok, som skal hjelpe folk i gang med eigne memoarar, «Skriv ditt liv». Kurset byggar på denne boka, og her lærer du om ulike innfallsvinklar og teknikkar for å skrive ned dine eigne erfaringar. Du får praktiske tips og råd for å starte eller avslutte eit skriveprosjekt, der du jobbar med eigen erindring og hentar inspirasjon fra eige liv. Kurset krev ingen førehandskunnskap. Kjersti Wold er skjønnlitterær forfattar og har saman med Gro Dahle gjeve ut to bøker om kreativ skriving. Ho har hatt fleire hundre skrivekurs og er ein av dei mest etterspurte kursleiarane i landet. Se www.kjerstiwold.no

Kursplan:

Mål: Å stimulere til skrivelyst og lære den enkelte deltaker hvordan han/hun kan bruke sitt eget bakgrunnsstoff i forhold til å nedtegne erindringer eller lage tekster med utgangspunkt i eget liv.

Ant. timar med lærar: 20

Spesielle krav: Ingen

Studiemateriell:

«Skriv ditt liv» av Kjersti Wold,

”Velkommen til språket” av Gro Dahle og Kjersti Wold

”Skriveboka” av Merete Morken Andresen.

Disse bøkene behøver en ikke å kjøpe på forhånd, en kan utmerket delta på kurset uten å ha lest eller kjøpt bøkene. Det viktigste å ta med er noe å skrive med og på.

De som ønsker å ha med egen PC kan det, men vi vil i hovedsak skrive for hånd.


Vi gjer merksam på:

Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.
Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform:

Fortrinnsvis jobber deltakerne individuelt, men gruppearbeid kan også forekomme.

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid


Lærar:
Kjersti Wold

Tlf.: 90941394

Adresse: Prestekragen 9, 3086 Holmestrand

E-post: [email protected]

Web site: www.noesis.no

Kjersti Wold er på Facebook

Påmelding
Datotorsdag 13. juli
Tidspunktkl 15:00 - 12:00