torsdag 25. juli

Kveding, tradisjonell song

 

Start dato: 25.7.2019
Slutt dato: 28.7.2019
Kursnr.: 1908
Lærar: Kirsti Bakken Kristiansen
Påmeldingsfrist: 13. juni

Kurset er avlyst 

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

her kommer noen linker til youtube fra konserten min i februar:

https://www.youtube.com/watch?v=ElmC0UEsr8Y&list=PLmsyRPPnZlQnKCi-195DoZFbpxRUuSTNz&index=2&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=Di59NeG4MBU&list=PLmsyRPPnZlQnKCi-195DoZFbpxRUuSTNz&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=HLCE2zPRM30&list=PLmsyRPPnZlQnKCi-195DoZFbpxRUuSTNz&index=3

Innføring i norsk vokal tradisjonsmusikk.

Kurset passer for folk i alle aldre – enten du har sunget mye eller er nybegynner innen sangfaget. Kurset blir en uhøytidelig samling der vi skal synge oss gjennom stubber, viser, stev, ballader og slåttestev fra Kirstis hjemtrakter, men også fra andre steder i landet. En del av kurset vil også dreie seg om oppvarming og hvordan man best mulig kan ta vare på stemmen sin.

Kirsti Bakken Kristiansen er en folkesanger fra Gjøvik, hun har utdanning som kveder og pedagog fra Norges musikkhøgskole og mastergrad i logopedi fra Universitetet i Oslo. I 2015 gav Kirsti ut albumet «Fivil» med vokalduoen med samme navn. I februar 2019 utgir Kirsti sitt første soloalbum, «Linden», en ren kvederplate med melodier fra Gjøvik og Vestoppland. Kurs torsdag kl 19 til sundag kl 15. Påmeldingsfrist 13. juni

Mål:

Deltakarane vil få kunnskap om den rike vokaltradisjonen vi har i landet. Skilnader, særtrekk og likskaper. I tillegg blir det individuell rettleiing både når det gjeld generell songteknikk og det sjangermessige uttrykket til kvar enkelt.

Spesielle krav: Det trengs ingen forkunnskaper, berre interessa for å lære er til stades!

Innhald/dagsplan:

Undervisningstid

Torsdag 1900-2100. Fyrst felles informasjon i Vesaassalen, deretter startar kurset.

Fredag og laurdag: kurs 0830-1600. Lunchpause 1200-1245

Sundag : kurs 0830-1500

Obs. Det kan bli endringar på undervisningstidene.

Emne som vil bli arbeidd med er;

Dei ulike sjangrane innan den norske vokalmusikken

( bånsullar, balladar, viser, lokking, tralling, stev m.m.), presentasjon av og lytting til ein del sentrale songkjelder frå heile landet.

Generelle særtrekk ved folkesongstilen.

Generell puste- og stemmeteknikk uavhengig av kva for sjanger ein syng i.

Kurset vil innehalde ulike arbeidsmåtar: lære songar i stor gruppe og minder grupper, individuell undervisning, forelesning og lytting, sjølvstudium, Kurset blir mykje forma etter kva kursdeltakarane ynskjer og kva for forkunnskaper dei har.

Studiematriell:

Deltakarane må ha med noko å notere med og på. Ellers kan det vera greit å ha med enkelt opptaksutstyr, sidan det ikkje vil bli arbeidd så mykje med noter.

Vi gjer merksam på:

• Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.

• Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform:

Torsdag blir det truleg undervisning i stor gruppe for alle. Fredag og laurdag vil ein legge opp til gruppe-/individuell undervisning i tillegg til noko forelesning og sjølvstudium og sjølvsagt fellessamlingar der alle syng saman.

Pris: Kurs kr 4000,- Opphald og mat i 3 døger kr 3270- (kr 1090 per døger)

Lærar: Kirsti Bakken Kristiansen

Tlf.: 41614411

Adresse:

E-post: Kirsti[email protected]

Web site: www.kirstikristiansen.com

Facebook: 

Artiklar, You Tube innslag, m.m.

Datotorsdag 25. juli
TidspunktHele dagen