Kveding, tradisjonell song

Start dato: 25.7.2019
Slutt dato: 28.7.2019
Kursnr.: 1908
Lærar: Kirsti Bakken Kristiansen
Påmeldingsfrist: 13. juni

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

Kursinfo vert oppdatera.

Innføring i norsk vokal tradisjonsmusikk.

Kurs torsdag kl 19 til sundag kl 15.

Mål:

Deltakarane vil få kunnskap om den rike vokaltradisjonen vi har i landet. Skilnader, særtrekk og likskaper. I tillegg blir det individuell rettleiing både når det gjeld generell songteknikk og det sjangermessige uttrykket til kvar enkelt, dersom ein ynskjer

Spesielle krav: Det trengs ingen forkunnskaper, berre interessa for å lære er til stades!

Innhald/dagsplan:

Undervisningstid

Torsdag 1900-2100. Fyrst felles informasjon i Vesaassalen, deretter startar kurset på verkstaden.

Fredag og laurdag: kurs 0830-1600. Lunchpause 1200-1245

Sundag : kurs 0830-1500

Emne som vil bli arbeidd med er;

Dei ulike sjangrane innan den norske vokalmusikken

( bånsullar, balladar, viser, lokking, tralling, stev m.m.), presentasjon av og lytting til ein del sentrale songkjelder frå heile landet.

Generelle særtrekk ved folkesongstilen.

Generell puste- og stemmeteknikk uavhengig av kva for sjanger ein syng i.

Kurset vil innehalde ulike arbeidsmåtar: lære songar i stor gruppe og minder grupper, individuell undervisning, forelesning og lytting, sjølvstudium, Kurset blir mykje forma etter kva kursdeltakarane ynskjer og kva for forkunnskaper dei har.

Studiematriell:

Deltakarane må ha med noko å notere med og på. Ellers kan det vera greit å ha med enkelt opptaksutstyr, sidan det ikkje vil bli arbeidd så mykje med noter.

Vi gjer merksam på:

• Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.

• Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform:

Torsdag blir det truleg undervisning i stor gruppe for alle. Fredag og laurdag vil ein legge opp til gruppe-/individuell undervisning i tillegg til noko forelesning og sjølvstudium og sjølvsagt fellessamlingar der alle syng saman..

Pris: Kurs kr 4000,- Opphald og mat i 3 døger kr 3270- (kr 1090 per døger)

Lærar: Kirsti Bakken Kristiansen

Tlf.: 41614411

Adresse:

E-post: Kirsti[email protected]

Web site:

Facebook: 

Artiklar, You Tube innslag, m.m.

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Tags:

Date

25 jul 2019 - 28 jul 2019

Time

All of the day
Kategorier

Skipass?

KJØP HER
-8°C
41 cm
Webcams
Tracks
14/18
35/51
Kart Map
SIST OPPDATERT
08:23 21.01.19

Visit Rauland